Disclaimer

Copyrights

Alle werken op Aan `t Zandpad zijn beschermd door het auteursrecht. Als gebruiker/bezoeker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site aangegeven.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van Aan `t Zandpad de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Aan `t  zandpad geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Aan `t zandpad probeerd zich in te zetten alle verkregen informatie en het aanbod omtrent cursussen en workshops waarnaar wordt verwezen fungeert als volledig en juist is.

Daarentegen kan Aan `t zandpad niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Aan `t zandpad bevat links naar andere sites die buiten het domein van Aan `t zandpad liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers. Aan `t Zandpad is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van sites of bronnen buiten het eigen domein.