Werkboek Iconen als oerbeeld Gea Fictoor

Zie
Voel
Vorm
 Herinner

Ik hoop dat de informatie je inspireert en je zelf iconen gaat schilderen.  Ook iconen tekenen als onderdeel van een eigen mandala, is een ervaring op zich.Gea Fictoor

Ik hoop dat de informatie je inspireert en je zelf iconen gaat schilderen.  Ook iconen tekenen als onderdeel van een eigen mandala, is een ervaring op zich. Door je te verbinden met het oerbeeld kan het icoon je bij dat stille midden brengen. Het tekenen en schilderen van iconen en mandala’s een mystieke ervaring..

 Over Iconen & Mandala`s

  Inspirator van Aan `t Zandpad 

Gea Fictoor geeft in haar centrum Aan ‘t Zandpad in Glimmen cursussen  en organiseert groepsactiviteiten voor bezinning, ontspanning en creativiteit. Gea heeft een Voortgezette Agogische opleiding Probleemgericht agogisch en– Educatief werk en heeft brede ervaring opgedaan in het onderwijs, welzijnswerk en de preventieve jeugdhulpverlening.


 Klik hier om om naar de gallerij te gaan met de iconen die ik de afgelopen jaren heb geschilderd.

 

E: info@aanhetzandpad.nl
T: +31 (6) 050 406 13 58
Hoge Hereweg 27 / 9756TG Glimmen

Afspraak maken....

Mocht je belangstelling hebben voor een van mijn iconen of je wilt zelf ervaren wat het is om een icoon te schilderen, dan kun je vrijblijvend langskomen.

Mail of bel 050 406 13 58 M 06 42820569 , dan bekijken we samen welke icoon je aanspreekt. Het lijkt me leuk om kennis te maken.

Werkwijze

Mijn iconen zijn op hout voorgetekende en met eitempera geschilderde (bijbelse) voorstellingen. Op de houten icoonplank wordt eerst linnen geplakt en ingesmeerd met verschillende lagen levkas. Eikoon betekent afbeelding of gelijkenis. Tijdens het schilderen bouw je een relatie op met het oerbeeld. De afgebeelde figuren verwijzen naar een hogere waarheid. mandalatekening / sacreddanceMandala’s, meditatieve wandkleden en mantra’s kunnen ook worden beschouwd als iconen mits ze onder dezelfde omstandigheid zijn gemaakt, want allemaal hebben ze als doel ons stil en verbonden te laten zijn.  De mandala staat symbool voor alles wat leeft en een heelheid vormt.

 

 
Lees meer over Gea Fictoor op de familie portaal www.fictoor.nl > hier

Iconen en Mandala’s als meditatiemiddel

Iconen en mandala’s worden gebruikt bij meditatie.Beide universele symbolen worden als oefenmiddel gebruikt om de spirituele ontwikkeling te vergroten. Iconen zijn op hout voorgetekende en geschilderde bijbelse voorstellingen. Maar ook mandala’s, meditatieve wandkleden, fresco’s, muziek en mantra’s, worden als iconen beschouwd, mits ze onder vergelijkbare omstandigheden zijn gemaakt. Ze hebben in elk geval allemaal tot doel ons stil en verbonden te laten zijn met het hoogste goede.


Raakvlakken met andere religies

Mandala betekent in het Sanskriet cirkel met een kern. Mandala’s worden evenals iconen al eeuwenlang gebruikt als meditatief hulpmiddel en zijn  beide vaak te zien in kloosters en kathedralen. De mandala is een universeel symbool dat staat voor alles wat leeft en een eenheid vormt.

groepswerk

Een intuïtief gemaakte Mandala’s geeft een duidelijk beeld van de belevingswereld van de maker en wordt zonder patroon vanuit het midden gemaakt. Maar evenals iconen kennen ook bepaalde mandala’s vaste motieven als uitgangspunt zoals de Tibetaans Boeddhistische. Deze geometrische mandala’s zijn een weerslag van de kosmos en hebben vanuit het goddelijk midden naar alle vier de windstreken poorten als ingang. Ook iconen helpen om bij dat stille midden te komen.

Raakvlakken met andere religies

Iconen hebben duidelijke raakvlakken met andere religies en overtuigingen, zoals  bijvoorbeeld met de Boeddhistische (chakra) mandala’s, die evenals iconen voor iedereen als meditatiemiddel helend kunnen werken. De op wielen gelijkende chakra’s, de energiecentra binnen de aura, vindt je terug op iconen.spirit
Bij heilige figuren op het icoon wordt het zesde chakra als derde oog ingeschilderd. Het vijfde chakra wordt als creatief geestelijk communicatie centrum vaak extra geaccentueerd. Het aureool, het zevende kruinchakra wordt ingetekend als hoogste symbool van verbondenheid.

Bij het tekenen van de halo in de icoon plaats je de passerpunt op het derde oog van de heilige, zo trek je de cirkelvorm als kroon van wijsheid rondom het hoofd. Mandorla’s, de amandelvormige aura zie je ook op bepaalde iconen. In twee van mijn meditatieve mandalawandkleden is het symbool ook verwerkt, zoals in ‘Mensbeeld’ en in het torahkleed ‘Bovennatuurlijk

De cirkel komt als oersymbool op iconen vaker voor. Het Christuskind bijvoorbeeld wordt in een medaillon voor het hart van Moeder God afgebeeld en de hemel wordt op bepaalde iconen als cirkel gesymboliseerd. Soms zijn de cirkels niet direct zichtbaar in een icoon. Toch zijn ze als belangrijk element in de opbouw van de totale voorstelling of  persoon ingebracht. Bijzonder is ook dat er cirkelvormige zijden textieliconen uit de 15e eeuw gevonden zijn waarbij technieken als borduren, weven en vlechten zijn toegepast. Symbolen die bij het  mandala’s maken gebruikelijk zijn.

mandalawandkleden en schilderijen tot 8-2008 019_h525x0

Iconen verwijzen naar een hogere en eeuwige waarheid en worden daarom wel vereert. Bij oude authentieke liturgievormen, zoals in Russisch- en Grieks orthodoxe kerken is het beeld minstens zo belangrijk als het woord, van het chanten van gebeden of van de bijzondere Byzantijnse muziek. Men zegt daarom wel dat een icoon door de schilder wordt ‘geschreven’. Als je met een bepaalde intentie, bijvoorbeeld vanuit de Russische Orthodoxe traditie iconen gaat schilderen, dan wordt de icoon ook ingewijd .

De personen en voorstellingen op iconen zijn als oerbeeld een mysterie. Het afgebeelde figuur is bedoeld als medium. Deze heilige persoon kan voor de maker of aanschouwer werkelijk aanwezig zijn. Iconen maken voelbaar en zichtbaar, wat onzichtbaar is, ook in een mandala.

Iconen als helend middel 

Iconen werken net als mandala’s toe naar een proces van heel worden en eenheidsbewustzijn. De creatieve meditatie bij het vervaardigen van mandala’s en iconen is gericht op het vergroten van je energie – en lichtkolom en helpt om het etherisch -, emotioneel en mentaal lichaam in harmonie te brengen. Bij ‘heel zijn’ gaat het om het verbinden van het hoofd met het hart, van links en rechts, van boven en onder. De kruisvormen en het slaan van een kruisje is bij verschillende religies een oud gebruik. Het kruis is een oud universeel symbool en bij vele culturen bekend.

Evenals in iconen worden in mandala’s allerlei kruisvormen als patroon en oersymbool  toegepast. Het kruis is vaak het symbool voor liefde, voor de verbinding van hemel en aarde, maar staat als symbool ook voor het lijden en opoffering. Het kruisteken is als bijzonder zegen – en handgebaar terug te vinden in het Christus icoon. Als attribuut is de kruisvorm te zien op iconen van aartsengelen. De achterliggende betekenis van het kruisteken is de hemel en aarde, Vader en Moeder God in jezelf en met elkaar te laten opgaan.

Sint Maarten

Sint Martinus

 

Als klein kind spraken de rituelen en muziek in de (St.Martinus) kerk, de beelden en schilderingen mij aan. In de magische belevingswereld van het kind is dat wellicht vanzelfsprekend, maar ook thuis had ik bijzondere gewaarwordingen waar ik weinig over sprak.

Nog steeds lijken, zeker op meditatieve momenten, beelden waar ik me mee verbind tot leven te komen. Of je dat nu zelf oproept in de geest of anderszins creëert als een illusie, de persoonlijke ervaring blijft van belang. Vooral op moeilijke momenten in het leven blijkt de intuïtie en het schouwen vanuit je hart een krachtig en helder hulpmiddel te zijn.

Bij het meditatief maken van wandkleden, mandala’s en iconen ervaar ik telkens weer hoe wezenlijk de verbinding is en zo haar werk kan doen. Gevoelens en gedachten verdiepen zich verder en krijgen telkens opnieuw, als een doorgaand verhaal, vorm in de cirkel.

 

Iconen en hun betekenis


Een relatie met de icoon 

Voordat je een relatie kunt opbouwen met de afgebeelde figuur moet je weten wat een icoon eigenlijk is. Wanneer zijn ze precies ontstaan en wat is de achterliggende betekenis van de persoon die afgebeeld staat op een icoon.
Met deze informatie als ondergrond kun je aan de hand van associaties op een van de icoon voorstellingen zelf een intentie of thema kiezen voor je eigen mandala. Het icoon en het mandalaproces helpen je zo bij het verwerken van ervaringen in je leven.

Wat zijn iconen 

Het begrip icoon vertegenwoordigt een idee, werkwijze of beeldvorming. Als beeldspraak staat het ook voor de verdienste van een bepaald persoon. Het Griekse woord ‘eikoon’ betekent afbeelding of gelijkenis. Iconenschilderingen in kerken zijn gestileerde voorstellingen van personen, van heiligen en van legenden rond de geboorte van Christus. De voorstellingen worden op massief houten panelen geschilderd, maar ook wel geborduurd of gemaakt van metaal of van ivoor.

Kerst icoon

Kerst icoon

Fresco’s
worden ook wel beschouwd als iconen. De icoonschilder wil letterlijk en figuurlijk een beeld geven van de spirituele wereld. Vroeger werden kloosterlingen na een lange opleiding ingewijd als icoon schilder. Nu is het in principe als meditatiebeoefening voor iedereen mogelijk. De voorstellingen op het icoon komen als beeldtaal uit het Oude en  Nieuwe testament.

 

 

Het schrijven van iconen

Ostrabamskaja Madonna

Iconen verwijzen naar een hogere en eeuwige waarheid en worden daarom wel vereert. Bij oude authentieke liturgievormen, zoals in Russisch- en Grieks orthodoxe kerken is het beeld minstens zo belangrijk als het woord, van het chanten van gebeden of van de bijzondere Byzantijnse muziek. Men zegt daarom wel dat een icoon door de schilder wordt ‘geschreven’. Als je met een bepaalde intentie, vanuit de Russische Orthodoxe traditie iconen gaat schilderen, dan wordt de icoon ook ingewijd .

De personen en voorstellingen op iconen zijn als oerbeeld een mysterie. Het afgebeelde figuur is bedoeld als medium. Deze heilige persoon kan voor de maker of aanschouwer werkelijk aanwezig zijn. Iconen maken voelbaar en zichtbaar, wat onzichtbaar is, ook in een mandala. Voordat je gaat schilderen kies je daarom voor een afbeelding die jou op dat moment het meest aanspreekt.

De Moeder Gods Ostrobramskaja in de cirkel heb ik de Latijnse tekst gegeven 'Gegroet, Jij die straalt'.   

 

Geschiedenis van de iconen


Een korte geschiedenis 

aartsengel gabrielIn het Byzantijnse rijk (324 –1453) kregen iconen een ereplaats bij de liturgie en zijn zo verspreid naar orthodoxe (het Griekse‘orthos betekent ‘recht’ en doxa ‘mening’) geloofsgroepen van de Christelijke kerk.Rond de 9e en 10e eeuw komt de icoonkunst terecht in Rusland, in de Balkan en in een aantal kleinere gebieden in de Arabische wereld en in Ethiopië. Tijdens het Ikonoklasme in de 8e eeuw werden veel iconen vernietigd omdat er toen geen bijbelse afbeeldingen mochten worden vereerd. Na een strijd van 150 jaar  kwam men overeen dat wat door mensen ‘gezien’ is, geschilderd en vereert mag worden.

Byzantijnse rijk

Constantinopel, het huidige Istanboel was totdat het rond 1450 in Turkse handen viel, het belangrijkste iconen centrum binnen het Byzantijnse rijk. Nadien werd Kreta een centrale plek voor icoonkunstenaars, maar ook gebieden als Macedonië en Servië.

De Grieken ontwikkelden Byzantium tot een belangrijk handelsgebied. Ook waren er in die tijd verschillende iconenscholen met een Griekse stijl, zoals de Macedonische (1300-1500) en de Kretensische school (1400-1600). De 15e en 16e eeuw wordt gezien als de bloeitijd van de Russische iconen en deze zijn ook het meest bekend. De oorsprong van  iconen herken je aan de schilderstijl.
Er zijn veel naslagwerken waarin de geschiedenis uitgebreid staat beschreven.

Iconen een Christelijke kunst
Religieuze kunstwerken proberen het geloof zichtbaar te maken. De afgebeelde persoon is Aanwezig. Een Russisch orthodoxe icoon weerspiegelt het geestelijk leven van de kerk, min of meer als instituut. Voor een icoonschilder echter is het het proces een doorgaand zoeken van aangezicht tot aangezicht. Dat zijn persoonlijke spirituele ervaringen. Een persoonlijke ontmoeting in liefdevolle aandacht.

De scheppingsregels van een icoon als Christelijke zou de volgende opbouw kennen
* De voorschepping=proplasma. De aardekleuren zijn bedoeld als plastische omvorming van de elementen. Pro=voor en plasis-schepping. Proplasma betekent substantie in verwachting van de schepping. 
Een aantal van mijn schildertrajecten zijn in dit werkboek opgenomen en hierin staat ook deze fase afgebeeld.
* De uiterlijke kleur is de carnatiekleur. Dez pigmentkleuren vermengen zich met het proplasma. De carnatiekleur schijnt door de schildering heen. De kleding is veelal transparant geschilderd en de corpus in de basis meer dekkend.
* Modelé. Dit is de levensechte vorm. De Mystieke as in een icoon zie je doordat de elementen en vormen rondom het unieke centrum worden weergegeven.  De levensechte pure vorm is de Modelé. 
Zo staat bijvoorbeeld bij een Moeder Gods icoon haar oog in het midden. Ze schouwt vanuit het midden als door een venster. Vormen als bergen en bomen buigen zich naar het centrum en hebben een symbolische waarde. De aandacht van de kijker wordt zo altijd naar het Midden getrokken.

Nieuw geschilderde iconen kun je laten inwijden. Een zeer bijzondere ervaring. 
Iconen wijding met Leo in TiijnjeDe 'Beschermengel' en 'Gabriel' zijn beide ingewijd tijdens mijn schilderlessen bij Elisabeth Tangel.

 

Exposities Gea Fictoor

Doorgaand in mijn eigen atelier Aan ’t Zandpad. Tijdens cursussen en open dagen een wisselende expositie van de meditatieve wandkleden, mandalatekeningen, schilderijen en iconen. Vanaf 2001 tot heden begeleid ik mandala en icoon teken cursussen en themaworkshops.

2003 tm heden Jaarlijkse deelname aan de atelierroute in april en Open Kunstroutes Haren Mandala's en Meditatieve wandkleden.  2003 Expositie bij heropening kerk Trefpunt Glimmen.  2004 Boekwerkplaats expositie in Stedum thema Identiteit & Conditionering juni.  2005 Beurs Spinglevend Buurthoes Ten Boer.  2006 Expositie Kunstmarkt filmtheater Images Groningen maart. 2007 Provincie Drenthe expositie en themaworkshop medewerkers provinciehuis.  2007 Kerstmarkt Hoornsemeer Groningen en themamarkten, o.a in Oosterhaar Haren, Kunst op de Hondsrug Noordlaren: expositie in de Barn, Presentatie boek Mandala’s en Mantra’s met een expositie in Noordlaren en mantraconcert met, Expositie in het kerkje van Noordlaren december. 2007 Karmelklooster Stille week voor Pasen Drachten; wandkleden in relatie tot mantra’s april.  2008 Dorpskerk Haren; wandkleden tijdens presentatie mantraconcert Culturele raad Haren mei. 2009 Kunstweekend thema Bewegen Haren Gorechthuis en Gorechtkerk oktober. 2010 Open ateliers Haren 10 jaar, thema Stilte in Vorm met vier kunstenaars april.  2012 Icoon schilderen cursussen vanaf 2008 bij Elisabeth Tangel in Groningen en Tijnje.  2014 Paasexpositie iconen van cursisten in het Kerkje van Lettelbert.
2013, 2014 en 2015 Tijdens Open Salons Haren en Open tuinen route van Groei en Bloei in juni expositie van Iconen en Spirituele wandkleden. 2016 Expositie galerie Blankenstein Appingedam en tijdens Open tuinen Groei en Bloei.  Expositie tijdens het monumentenweekend in de Dorpskerk Kropswolde 2017  Expositie tijdens de Open tuinen estafette Haren/Eelde van Groei en Bloei. Uitvoering Jozefhymne tijdens de Inwijding iconen in de dorpskerk Midwolde.
Lees meer over Gea Fictoor op de familie portaal www.fictoor.nl > hier
 

Aartsengel Michaël

Er zijn veel boeken geschreven, waarin gechannelde boodschappen van deze aartsengel worden doorgegeven. Informatie die een appèl op ons doet en ons aan het denken zet. Aartsengel Michaël heeft van oudsher al een heilige betekenis, vooral voor christenen, joden en moslims.


Aartsengel Michaël

Er zijn veel boeken geschreven, waarin gechannelde boodschappen van deze aartsengel worden doorgegeven. Informatie die een appèl op ons doet en ons aan het denken zet.
Aartsengel Michaël heeft van oudsher al een heilige betekenis, vooral voor christenen, joden en moslims.

aartsengel michael

Zijn naam betekent ‘wie is als God’ en komt zowel voor in het Oude – en Nieuwe Testament als in de Koran. In de oud Egyptische mythologie is hij de personificatie van zonnekracht, de zonnegod Ra wat staat voor levenskracht. Michael wijst ons de weg naar binnen en bereidt ons voor op de ontmoeting met de kosmische Christus. Hij geeft pilaren van Licht en bescherming, want het kosmische plan is om liefde te integreren, de Alomvattende Liefde in ons zelf.

Aartsengel Michaël schoont op geestelijk vlak en leert ons om je schaduwkant te onderkennen en te leren accepteren. Hij helpt om karmische banden door te snijden die je belemmeren om meer in harmonie te komen en ondersteunt bij het in evenwicht brengen van de energie. Leren handelen zonder oordeel helpt om een karma vrij wezen te worden en hij geeft je moed om deze uitdagingen ook echt aan te gaan.

Michaël’s zwaard is elektrisch blauw en met behulp hiervan kun je bij elk chakra in meditatie blokkades weghalen. Het etherische zwaard van goddelijk licht en gerechtigheid is bedoeld om op alle nivo’s met jezelf en alles en iedereen  in harmonie te komen. Het is een wapen van de strijders voor Licht en Liefde en helpt om negatieve emoties onder ogen te zien en de strijd van dualiteit aan te gaan.

Gaan inzien dat het licht en het donker, een integraal deel van een geheel zijn helpt daarbij. Eigenlijk te vergelijken met dat schaduwkanten niet meer of minder zijn dan de andere kant van dezelfde vorm als geheel.

De aartsengel Michaël is de leider van vele engelenscharen. Hij beschermt en is de patroon van het huis en de kerk. Michaël roept op om meester te worden over onze eigen gedachten. Licht, kleur en klank zijn middelen die je kunnen helpen bij dit transformatieproces, zo ook  mandala’s en iconen schilderen en tekenen of muziek luisteren of beoefenen.

Laat je intuïtie je spirituele bewustzijn  ‘binnendruppelen’ met elke eitempera en waterdruppel die je bij het pigment mengen en schilderen gebruikt. Met de intentie te zoeken naar het stille punt, naar dat specifieke midden, naar de schepper in jezelf.

Echte spiritualiteit is niet star of dogmatisch maar vraagt om een oprecht streven naar de hoogste Waarheid. Bij het schilderen van de Beschermengel icoon heb ik dat ook kunnen ervaren.
Al jaren eerder en tijdens Shamballa healing meditaties raakte ik vertrouwd met hogere energieën, zoals met deze aartsengel.

Zowel het icoon proces zelf als het oerbeeld bewust ervaren in een intuïtieve mandala tekening is een bijzondere ervaring dat helend kan werken.

Aartsengel Michaël werd vroeger als bewaker van de herfst, de vruchten en het graan gezien omdat in de herfstperiode het nieuwe leven al weer opgeslagen ligt.
Het middelpunt van de mandala, de kern, wordt ook wel beschouwd als zaadje waarin alles al aanwezig is aan scheppende kracht.
Voor de ingang van een eigen mandala tekening kun je kiezen voor een thema die voortvloeit uit wat de Michaël energie bij je te weeg brengt.

Zo zou je icoon- mandala met Michaël als intentie, een van de volgende thema’s kunnen hebben:
Het najaar / de herfst als levensperiode / het oogsten.
Je thuis voelen / veiligheid / gericht zijn op eenheid in dualiteit / positief denken en bekrachtiging / Leiding geven en openheid. Conflicthantering / je schaduwkanten in gaan zien / karma etc.

Aartsengel Gabriel

aartsengel Gabriel

Bij het tekenen of schilderen kan de aartsengel Gabriël helpen bij het ontwikkelen van je intuïtie.
Gabriël betekent Kracht Gods en verkondigt de mensen als er iets nieuws te gebeuren staat. Volgens de Joodse en Christelijke traditie is hij de boodschapper van God en van de opstanding. Zo zou  hij de geboorte van Jezus en van Johannes de Doper hebben voorspeld.
Deze Annunicatie of Maria boodschap is veel op Byzantijnse iconen geschilderd.

Gabriël draagt in zijn hand een witte lelie als symbool voor de maagdelijkheid van Maria en soms een bazuin als symbool van aankondiging.
Ook staat hij wel met de scepter afgebeeld, het symbool van kracht en autoriteit.
Bij de Islam is Gabriël ook van grote betekenis, omdat hij aan Mohammed het geloof en de Koran zou hebben verkondigd.

Gabriël helpt ons om visioenen te begrijpen en werpt op symbolische wijze blikken op de toekomst.
Hij wordt gezien als heerser van de maan en kan je helpen je dromen te begrijpen en je intuïtie te vergroten. Aartsengel Gabriël wordt bovendien geassocieerd met schoonheid, zuiverheid en helderheid. Verder ondersteunt de aartsengel bij het helder kunnen communiceren en bij het in harmonie willen zijn.

De energie van de aartsengel Gabriël doet bij het mandala tekenen een appèl op het vergroten van je intuïtie en het je verbonden weten.
De symboliek in de tekening kan dan te maken hebben met thema’s als:
Droomduiding / helder weten / hemellichamen
Onbesproken gedrag / oprechte uitwisseling en communicatie / samen in harmonie zijn Verlangen en wensen voor de toekomst / waarden en normen / patronen
Visie op autoriteit / krachtig handelen /plotseling inzicht etc.


Aartsengel Rafael

Ook aartsengel Rafael wordt vereerd en staat voor God heelt, geneest.  Je kunt hem zien als een persoonlijke beschermer, maar ook als behoeder voor groepen gelovigen. Rafael beschermt als reisgenoot de jonge Tobias op zijn weg naar Gabelus en bracht hem terug bij zijn blinde vader. Tobias genas vervolgens zijn  vader. Daarom is aartsengel Rafael  ook de patroonheilige van de reizigers en van mensAartsengel Rafaelen die bijvoorbeeld bij  verkeersdiensten en de spoorwegen werken.

 

De Beschermengel


Een afbeeldingen van een engel op een icoon kan ook  je beschermengel voorstellen. Op deze icoon zijn daarom symbolen toegevoegd die betekenisvol zijn. bescherm engel de roos_h525x0Moeder Gods iconen  

Afbeeldingen en symbolen op iconen hebben evenals bij mandala’s een diepere betekenis. Een van de oudste symbolen van de mensheid zijn die van het moederschap. Van oudsher werden moeder-kind voorstellingen als hoogste vorm van liefde gesymboliseerd.


Moeder gods iconen

Afbeeldingen en symbolen op iconen hebben evenals bij mandala’s een diepere betekenis. Moeder-gods-EleusaEen van de oudste symbolen van de mensheid zijn die van het moederschap. Van oudsher werden moeder-kind voorstellingen als hoogste vorm van liefde gesymboliseerd. Al in de vroege oudheid zijn er moeder-kind voorstellingen op stof geschilderd, die later tijdens de zijderoute zijn meegekomen naar het westen. De onvoorwaardelijke moederliefde voor haar kind vindt je duidelijk terug bij de zgn. Moeder Gods iconen.

Hier zijn verschillende oertypes van te onderscheiden met als oudste de ‘Moeder Gods Hodigitria’, de wegwijzende, draagt haar kind op de arm. Dit oerbeeld komt uit de 9e eeuw. Ze wijst met haar hand naar het frontaal afgebeelde kind dat in zijn linkerhand een schriftrol heeft en met zijn rechterhand een zegenend gebaar geeft. De evangelist Lucas zou ook het icoon ‘Moeder Gods Eleousa’, de barmhartige, hebben geschilderd. Op deze voorstellingen legt het kind zijn wang tegen het verdrietige gezicht van demoeder gods hodigriamoeder. Een derde oertype is ‘De Moeder Gods Platytera’ iconen. Het kind zit op deze icoon afbeeldingen op haar schoot. De ‘Moedergods van het Teken’ staat symbool voor het ontvangen. In deze iconen staat het Christuskind in een cirkelvormig medaillon voor haar borst afgebeeld. Ook staan de Moeder en het kind op een icoon van dit type uit de 15e eeuw in een cirkel geschilderd.

Op de sluier van de moeder staan drie sterren die duiden op Maria’s maagdelijkheid, voor, tijdens en na de geboorte. Dit schouder en hoofddoek heet het maforion. Op de ‘Moeder Gods Orante’ icoon staat de moeder zonder kind in een open biddende, meditatieve houding afgebeeld.

Maria bracht met haar vrouwelijke Godinnen energie samen met de aartsengel Rafaël verschillende deugden naar de aarde. Ze liet zien wat overgave, vergeving en toewijding eigenlijk inhoudt. Je onvoorwaardelijk en in liefde overgeven aan dat wat het leven je voorschotelt zou voor je eigen en hoogste goede kunnen zijn.  Ik zie het moederschap als een groot geschenk en alle aspecten erbinnen als een unieke en soms pijnlijke leerweg.  Moeder Gods iconen doen een appèl op de vrouwelijke kant in ons zelf.  

moeder gods van erbarmen

Moeder Gods van erbarmen en de Heilige Drie-Eenheid

Als je voor de mandala deze icoon of werktekening kiest, kijk dan eens wat het bij je oproept. Je kunt ook vooraf met een bepaalde intentie kiezen voor een afbeelding.

Zo zou je bij het tekenen of schilderen kunnen denken aan een aspect als:

wat jouw kind of je moeder voor je betekent / aan je kind zijn, Overgave en vertrouwen hebben / aan leren loslaten / aan invoelend vermogen, Lijden en afscheid nemen / aan zorg hebben voor, Vader / moedergod of beeldspraken als iets met de mantel der liefde bedekken en verwachtingsvol uitzien naar etc

Maria Magdalena 

Het beeld en de gedachte die Maria Magdalena bij je oproept kan een bijzondere ingang zijn voor de icoon of mandala tekening. Maria Magdalena vergezelde Jezus bij zijn tochten. Magdala was een stadje op de westerlijke oever van het meer van Tiberias. Zij was een van de drie vrouwen die in Jezus leven belangrijk zijn geweest, dat waren zijn moeder Maria, zijn zus en Maria Magdalena. Ze was bij Jezus zeer geliefd. Maria Magdalena was aanwezig bij de kruiziging en ze was de eerste bezoeker van het lege graf en zo getuige van de verrijzenis.

Maria Magdalena
Maria predikte in een tijd dat dit voor vrouwen verboden was. Ondanks de mannencultuur van die tijd wordt ze wel gezien als de eerste apostel, omdat ze onderricht gaf aan de mannelijke leerlingen van Jezus. Uit de Nag Hammadi geschriften blijkt dat Maria vragen beantwoordde van de apostelen. Deze geschriften zijn vroeg christelijke teksten die in 325 door de kerk verketterd zijn.In oude kerkelijke tradities wordt Maria Magdalena wellicht verwart met andere vrouwen, maar de Oosterse kerk heeft deze visie niet overgenomen. Paus Gregorius schetste in de 6e eeuw een beeld van haar als zondares en dat werd pas in 1996 door het Vaticaan weerlegd.

In 1896 zijn in Cairo delen van het Maria evangelie gevonden. In Egypte, bij de plaats Nag Hammadi vond een boer in 1945 een kruik onder de grond met 52 teksten uit de eerste eeuw. Waarschijnlijk zijn de teksten oorspronkelijk in het Grieks geschreven, want in 1938 is er een serie Griekse verzen op papyrusrollen gevonden, afkomstig uit Egypte.

Maria Magdalena en Sara

Maria Magdalena zou gestorven zijn in Efeze, de omgeving van de evangelist Johannes. Maar ook wordt er wel beweerd dat Maria met behulp van Jozef van Arimathea vertrokken is naar Frankrijk en daar haar dochter Sara ter wereld heeft gebracht.Ostrabamskaja Madonna

Maria  Magdalena wordt gezien als de patrones van vrouwen en kinderen, van wolververs en tuinders. Ook is ze de beschermer van studenten, van wijnhandelaren en gevangenen en ze zou de patrones zijn tegen onweer en ongedierte. Maria Magdalena wordt soms afgebeeld met het ei of de kruik, het symbool van de heilige graal.

Als je de Maria Magdalena energie als thema voor een tekening gebruikt, dan kun je denken aan begrippen als:

 

 • Gelijkheid en emancipatie, aan ‘je woordje doen’
 • aan de priesteres in jezelf zoeken, aan je visie vertolken en lesgeven,
 • aan liefhebben en verdriet, aan ontvangen en overdracht,
 • aan gedreven zijn, aan volgen en luisteren, aan afscheid en verhuizing,
 • aan vrouw zijn of aan de heilige graal als baarmoeder etc
.


Het Christusbeeld

Christus is niet voor ons het enige Lichtende voorbeeld geweest. Ook Boeddha en andere grote meesters vertellen over de oorzaak van het lijden en wijzen op het zoeken naar de universele Liefde en de Waarheid. Er wordt wel gezegd dat ieder mens een icoon, een beeltenis van God is.


Christus als Lichtend voorbeeld

Christus is niet voor ons het enige Lichtende voorbeeld geweest. Ook Boeddha en andere grote meesters vertellen over de oorzaak van het lijden en wijzen op het zoeken naar de universele Liefde en de Waarheid. Er wordt wel gezegd dat ieder mens een icoon, een beeltenis van God is.

Iconen naar het Licht toe geschilderd, raken je aan en doen een appèl op je. Al schilderend of tekenend worden we eraan herinnert wat de essentie is. Het brengt ons bij het Licht dat gezien wordt als innerlijke bron van wijsheid en levensenergie, als een lichtstraal van jou totale Spirit of goddelijk bewustzijn.
Kleuren, vormen en oer beelden helpen je tijdens je creatieve meditaties dichter bij dit Christus – of eenheidsbewustzijn te komen.

Christus als Lichtend voorbeeld

christus het goedmoedig zwijgen keltische sierrand

Je kunt ook je eigen lichtlichaam met behulp van een beeldvorm in meditatie leren activeren. Het lichtlichaam is als basisvorm een uitdrukking van het bewustzijn en lijkt op een diamant. Deze dubbele piramidevorm staat met de bovenste punt naar de hemel gericht en met de onderste diep in de aarde. Het vierkante grondvlak in het midden draait dan geankerd in je Hara als een energiezuil rond en kan ervaren worden als een kolkende cirkel.

Krachtige gedachten brengen je waar je maar wilt zijn. In je lijf bijvoorbeeld waar blokkades ervaren worden, die je in de aura weg wilt hebben, of gericht op een hoger Christusbewustzijn. Je laat los wat niet meer bij je past en er komt plaats voor nieuw leven. Een krachtige en bijzondere intentie en Paasfeest gedachte.

Kerkelijke feesten en legendes zie je ook op iconen. Zo staat bijvoorbeeld op Oosterse iconen de verrijzenis en de geboorte van Christus afgebeeld. Op een van de Kerstfeest iconen wijst een ster vanuit een cirkelvormig segment als hemel, op de wonderbaarlijke menswording.Er staan engelen op het icoon geschilderd en de drie stralen, die de heilige Drie-eenheid symboliseren, belichten de moeder en het kind. 

Kerst icoonDe kribbe staat bij de os en de ezel voor een donkere holte van een rots en symboliseert de  kosmos waarin het Licht is ontvangen. De ster van Bethlehem wijst ook de weg op de meer bekende westerse en romantische voorstelling van de geboorte van het Christuskind.
In mandala’s worden stervormen en kristallen ook als oersymbool ingetekend met de intentie te stralen vanuit het Zelf. Het kristal is opgebouwd uit hexagrammen, twee verweven driehoeken die het mannelijke en vrouwelijke aspect vertegenwoordigen. De vijfpuntige ster of pentagram staat voor het mensbeeld, voor de zintuigen en voor vijf belangrijke krachten in de aura die op elkaar inwerken.
De symboliek van sterren komt ook op iconen voor.Handgebaren, de mudra’s hebben in iconen zoals bij de Pantokrator een duidelijke plaats en betekenis. In hoofdstuk vier lees je meer over de betekenis van mudra’s. Het icoon de ‘Pantokrator’ werd evenals antieke filosofen als borstbeeld geschilderd. Het oerbeeld, de Christus heeft in zijn linkerhand de bijbel en met zijn rechterhand zegent hij.
De ‘ Mandylion’ is een bekende afbeelding van het gelaat van Christus dat op een doek is overgebracht. 
heel de wereld engelbewaarder_h525x0_h525x0

Kosmische Christus 

 

Een ander bekent icoon is de ‘Kosmische Christus’, een voorstelling uit de 7e eeuw waarin mandala symbolen duidelijk herkenbaar zijn. De hoogbejaarde Christus zit in een sterrenhemel op een regenboog in de pantokrator-houding, met de voeten op de aarde als voetenbank. De kosmos op het icoon is een diepblauwe aura en de aarde ligt als een vierkante rode vorm eronder door. Dit kosmische icoon heeft als titel Immanuel. De werktekening van de jonge Christus Emmanuel inspireert vanwege de kwetsbaarheid en de onbevangenheid die het kind uitstraalt en van de openheid en de kracht.
 
Bij het Christus- of Eenheidsbewustzijn als insteek voor je icoon of mandala, zou je inspiratie kunnen zijn een thema’s als onvoorwaardelijke liefde en (on)eindigheid.
 
Eenheidsbewustzijn en voorbeeld thema's als inspiratie
wat is mijn levensopdracht, aan een voorbeeld willen zijn, aan lijden en overgave, aan stil zijn en meditatie, aan reïncarnatie en nieuwe levensfases, aan positief denken en vergankelijkheid, aan bewustwording en verbonden zijn, aan universeel zijn, aan helende handen, aan vader of zoon zijn etc..


Sint Martinus op zijn paard

Een bijzonder beeld voor in een mandala is Sint Maarten. Hij wordt op iconen regelmatig geschilderd, ‘geschreven’. Zijn standbeeld stond in de vroegere kathedraal de Sint Martinuskerk aan het Broerplein in Groningen. Ik kwam als kind veel in deze kerk, totdat de kathedraal aan het academieplein werd afgebroken. Nu staat het wit overgeschilderde standbeeld van Sint Maarten op zijn paard boven de ingang van de Jozefkerk.


Sint Martinus lichtfeestbloemrijk_h525x0_h525x0

Ik was gefascineerd door het Martinus beeld. Niet alleen doordat hij symbool staat voor het helpen van de armen, maar vooral door het lichtfeest op elf november. Dan mochten alle schoolkinderen in de verduisterde kerk met hun verlichte lampionnen lopen en zongen liedjes over de bisschop. 

Elf november werd vroeger gezien als het begin van de winterperiode, omdat de oogst binnen was. Men vierde dat de aarde haar gaven aan de mensen had geschonken. Aan het Sint Maartensfeest, de eerste communie en de mensgrootte Kerststal van de kathedraal heb ik warme herinneringen. Het zijn mystieke ervaringen en feestdagen van Licht, van het geven en ontvangen en van zingen en luisteren. Deze ervaringen overstijgen elk gevoel die ik ervaren heb met de kerk als dogmatisch instituut.

Sint Martinus bisschop van Tours

Martinus is geboren in Hongarije en was soldaat in Gallië.  In 372 werd hij bisschop van Tours. Hij stichtte twee kloosters, waaronder een kleine in Milaan waar hij zwervers opving. Sint Martinus stierf in 397 te Candes en wordt gezien als apostel van Frankrijk.

 

Het verhaal gaat dat hij op een winterdag met zijn paard bij de stadspoort van Amiens aankwam en daar een bedelaar aantrof. Sint Martinus had geen geld bij zich en gaf daarom de helft van zijn mantel aan de verkleumde man. Toen verscheen Christus in zijn droom met de halve geschonken mantel om en zei dat hij de bedelaar was. Dit leidde ertoe dat Sint Maarten zijn leven aan Hem ging wijden.

De legende van Sint Martinus als oerbeeld

De symboliek die deze legende als oerbeeld bij je oproept voor een mandalatekening kan velerlei zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan: Iets wegschenken zonder er iets voor terug te verlangen of juist goed kunnen ontvangen, aan dankbaar zijn / aan gezonde voeding / aan sociaal gedrag, aan je stem laten horen en zingen / aan actief naar elkaar leren luisteren of luisteren naar de innerlijke stilte.

Of denk eens aan een thema als je licht op de ander of op een bepaalde situatie laten schijnen, aan mededogen en onzelfzuchtig zijn / aan luisteren naar stilte en naar de taal van je hart, aan een leefgemeenschap en opvanghuis stichten of aan samenleven. 

Franciscus van Assisi

was een zoon van een rijke koopman en werd in 1181 geboren in Assisie. Hij was een levensgenieter en troubadour en wilde graag kruisridder worden omdat het uiterlijk vertoon en de roem hem aanspraken. Tijdens een veldtocht tegen Perugia werd hij gevangen genomen en ziek. Toen werd hij kluizenaar.


Franciscus en de natuur  natuurkracht_h525x0

Bij een van zijn meditaties hoorde hij Christus tegen hem zeggen, ‘ga Franciscus en herstel mijn Huis’.  Die opdracht nam hij letterlijk op en gaf tegen de wil van zijn vader, geld uit voor de restauratie van de San Damiano. Dat leidde tot een conflict. Franciscus werd onterft en vertrok. Francicus ging in de vrije natuur leven en het geld dat hij al bedelend kreeg verdeelde hij onder de armen en melaatsen. Op zijn 29 ste jaar had hij al een grote groep volgelingen die hij leerde om voor alle levende schepselen te zorgen en ze lief te hebben.

Zo ontstond zijn eigen orde en de visie werd verspreid over heel Europa. In de 13e eeuw was de tegenstelling met de rijkdom en de macht van de kerk, tegenover de levensvisie van Fransciscus groot. Hij heeft de nadruk gelegd op liefdadigheid en armoede. Tijdens zijn leven echter ontstonden er in zijn orde twee groeperingen. De ene was trouw aan Franscicus zijn levensstijl en de andere groep van Elias wilde met fondsenwerving de armen helpen.

Grafkerk van Franciscus

Fransciscus werd in Sienna ziek en Elias liet hem onder dwang overbrengen naar Assisie. Hij stierf daar op 45 jarige leeftijd, uitgeput van zijn reizen door Italie, Spanje en Egypte. Zijn grafkerk is een van de belangrijkste centra van de Italiaanse kunst geworden. Het Zonnelied van Franciscus, een lofzang op de natuur is nog altijd actueel. Het is in Assisie en elders zoals bij ons, nog steeds een bekent lied en sacrale dans die ik als heel bijzonder ervaar.
mandalawandkleden en schilderijen tot 8-2008 029_h525x0
De geborduurde mandala heet Dans om de tijd. Het is een inspiratie op de Sacrale dans van het zonnelied.

Ook de wereld dierendag op 4 oktober is gebaseerd op Franciscus zijn levenshouding. De traditie van de kerststal wordt ook toegeschreven aan Franciscus. Hij wilde het verhaal van de geboorte van Jezus verspreiden en beeldde het daarom uit met een levende kerststal. In 1223 bouwde hij een stal in de bossen van Greccio en regelde een os en een ezel. Een boer en boerin uit de omgeving speelden voor Jozef en Maria en in een voederbak legde hij een kind. Op Kerstnacht droeg Franciscus dan de mis op. Vanaf die tijd wordt zijn intentie nageleefd en zie je in kerken en in huis met Kerst stalletjes staan.

Franciscus als inspiratiebron

vrijheid_h525x0Bij het mandalatekenen kan Franciscus een inspiratie bron voor je zijn. Hij droeg een bruin habijt en een touwgordel met drie knopen. Kleuren, vormen en getallen zoals de drie hebben een symbolische waarde.

Verder kun je denken aan thema’s als:
Te grote waarde hechten aan materie / loslaten / in de knoop zitten en afstand nemen, dichtbij de natuur leven / natuurlijk in de omgang zijn / het betrekkelijke van bezit inzien, bezieling en eerbied voor het leven hebben / zorg voor alle dieren, of denk eens aan een luisterend hart hebben voor alles dat is.

 

 

Jozef

Jozef was Maria’s verloofde en de aardse vader van Jezus. Jozef was timmerman, een geaard nuchter mens met inzicht in het leven. Om het idee hoog te houden dat Maria onbevlekt was ontvangen gaan verhalen dat hij erg oud was. Jozef stamt af uit de familie van koning David. Van Jacob, Isaak en Abraham, aan wie God beloofde dat   in hun namen alle nageslachten op aarde gezegend zullen zijn.


Jozef en de duiven 

afbeelding fase 7: icoon Jozef

Maar Jozef was integer en een tevreden werkman. Hij droeg als gelovige moedig zijn taak en was zich bewust van het vergankelijke van aardse bezittingen. Op het icoon staat Jozef als oudere man afgebeeld met twee duiven, het tempeloffer van Moeder Gods en Jozef.Hieronder staan 8 foto`s gemaakt van het begin tot aan het eind resultaat van het icoon Jozef die ik voor mijn broer Chris Fictoor hebt geschilderd. Hierbij is door Chris een Jozef Hymne gecomponeerd.


Nog een voorbeeld van de opbouw van een icoon.
De VerrijzenisHet Jozef lied en andere composities van Chris Fictoor
zoals in Mandala`s & Mantra`s

Boek mandala`s & mantra`sOns boek bevat kleurrijke afbeeldingen van mandala’s, gecombineerd met mantragedichten en composities in notenschrift Het  is een ondersteuning bij meditaties en creatieve processen. De mandalawandkleden en -tekeningen van Gea Fictoor zijn door meditatieve inspiratie en geduldige oefening ontstaan. Bij deze beelden zijn door haar broer Chris bezinnende gedichten geschreven.  Eén zin uit elk gedicht is telkens als mantra gecomponeerd en op CD gezet.Ook de uitgebreide partituur van de meerstemmige mantra’s is bij aankoop van het boek te bestellen.  € 12,50boek presentatie Noordlaren Mandala & Mantra concert

Presentatie van het boek in het kerkje van NoordlarenJozef hymne
Notenbeeld van de compositie


Tekst/muziek
: Chris Fictoor Uitgever: Stichting Chris Fictoor Foundation 2013

     Opdracht: Gea Fictoor

1. Boodschap

engel brengt verwachting
groet de vrouw
die vrucht zal dragen
maar haar man
vraagt waarvandaan?

2. Jozef
vader van vertrouwen
ziet zijn zoon
gebaard uit adem
levensadem uit de Geest.

3. Vader
wordt hij vanuit liefde
man van Haar
die dankbaar zingt dat
elk geslacht Haar zalig prijst.

4. Moederschoot
voelt al de smarten
Een de Zoon
met Haar gezegend
kind als eerstgeboren Licht.

5. Vluchteling
gezin Egypte
macht in angst
wordt Hij de koning
eeuwenlang naar uitgezien?

6. Ambacht
altijd werk om handen
Jozef stilt
de lange jaren
voor de Zoon naar buiten treedt.

7. Opdracht
Hem daar heen te leiden
waar Hij hoort
het Woord, de Schriften
kent Hij al van oorsprong af.Thema’s en overdenkingen bij het tekenen of schilderen van Jozef kunnen zijn:

vaderschap, eenvoud, wilskracht, creatief werk , gedienstig zijn, overgave, innerlijke rust, opoffering, onthechting en vergankelijkheid.

Heilige Cecilia patrones van muziek

Finale 98 - [mantra-10-groterwordtjouwhart.

Deze mantra 'Groter wordt jou hart in mij gelegd ' komt uit ons boek mandala's en mantra's. Klik voor het notenschrift, compositie van Chris Fictoor.

Cecilia leefde rond 230 in Rome. Ze is patrones van instrumentenmakers, van kerkmusici, van organisten en zangers. Vanaf de vijfde eeuw werd ze als martelares vereerd. De heilige maagd Cecilia trouwde tegen haar zin met Valerianus. Tijdens haar bruiloft kreeg zij door de muziek kracht en troost.


Heilige Cecilia 

Icoon Heilige Cecilia

 Ze wilde namelijk trouw blijven aan wat ze als meisje aan Christus had beloofd. Hij man  respecteerde haar gelofte van maagdelijkheid en bekeerde zich evenals zijn broer  Tibertius tot het Christelijke geloof. Samen zorgden zij voor families van vervolgde  Christenen. De broers werden daarom onthoofd en Caecilia werd in haar bad gemarteld  en neergestoken.  Cecilia werd bijgezet in de catacomben van Calixtus en in 821  overgebracht naar de St.Caeciliakerk in Trastevere.

 


Heilige Cecilia inspiratiebron voor componisten

Toen haar graf in 1599 werd geopend voor onderzoek zagen ze een ongeschonden jong lichaam met een steekwond in de hals. De barokkunstenaar Stefano Maderno schilderde dat beeld. Haar feestdag is op 22 november. Cecilia werd inspiratiebron van componisten, zoals bijvoorbeeld van Henry Purcells hymne van 1692 Hail Bright Cecilia. Attributen op schilderijen zijn veelal muziekinstrumenten, orgels en een valk wat staat voor adellijke afkomst.

Op het (reis) icoon heb ik enkele muzieknoten van het ‘Veni creator spriritus’ geschilderd omdat dit voor onze familie een bijzondere betekenis heeft. De regel Accende lumen sensibus komt uit een van de coupletten van het Veni creator en betekent ‘Ontsteek Licht in ons binnenste’.
presentatie mandala & Mantra

Suggesties en associaties op het thema:
Te grote waarde hechten aan materie / loslaten / in de knoop zitten en afstand nemen, dichtbij de natuur leven / natuurlijk in de omgang zijn / het betrekkelijke van bezit inzien, bezieling en eerbied voor het leven hebben / zorg voor alle dieren, of denk eens aan een luisterend hart hebben voor alles dat is.

 Hobby's waar Gea zelf nog cursussen in volgt zijn naast icoon schilderen en tai chi, Keltische harp en klassiek gitaar.                                              65-P1140279

E: info@aanhetzandpad.nl
T: +31 (6) 050 406  1358
Hoge Hereweg 27
9756TG Glimmen

 

Het duiden van symbolen en getallen

Om je intuïtieve mandala beter te kunnen duiden worden naslagwerken gebruikt.Van een aantal toegepaste symbolen in mijn tekeningen en mandala wandkleden zal ik een duiding geven, want deze vormen zie je ook wel terugkomen in iconen. De cirkel als oersymbool staat voor oneindigheid, zon, totaliteit, kosmos, volmaaktheid en geestelijke werkelijkheid. De punt in het midden van de cirkel is het zaad, de goddelijke kern en schepping.  Een verticale lijn staat symbool voor het leven, actief, mannelijk, verhevenheid, opstijgen en de horizontale lijn  zou je kunnen zien als de aardse levensloop, het vrouwelijke, de evenaar, het materiële aspect en de dood.


Symbolen en getallen

nieuweeee_h525x0Een diagonale lijn naar rechts staat symbool voor ontwikkeling en naar links voor onzekerheid en verval en een golvende lijn staat voor water, het gevoel, voor stromen en levensduur. Holle en bolle golven staan voor het vrouwelijk en mannelijke aspect. Het vierkant is de vorm van de stoffelijke werkelijkheid, van stabiliteit, van windrichtingen, seizoenen en de elementen.

De driehoek is het symbool van de drie-eenheid. Met de punt naar boven vertegenwoordigt de driehoek het mannelijk principe, het denken en met de punt naar beneden staat het voor de moederschoot en het gevoel. De vijfpuntige ster, het pentagram is het symbool van het mensbeeld, de mystieke kracht en harmonie, de elementen en de vijf zintuigen.

De zespuntige driehoek, het hexagram is bekent als de Joodse Davidster. Daarnaast staat het symbool voor de aarde en kosmos, voor een harmonische verbinding van het mannelijke en het vrouwelijke, voor eenheid en dualiteit en van het hogere en het lagere. Sneeuwkristallen hebben ook een zespuntige ster als basispatroon. Het kristal is het symbool van spirituele volmaaktheid, van helderziend zijn en inzicht hebben in de zuivere geest.helendpad / geborduurd mandala wandkleed

De achtpuntige ster lijkt op twee ineen vallende vierkanten en wordt geduid als vrouwelijke zonnegod. Als opgebouwde vorm vanuit het rechte en schuine kruis samen staat het voor de ster van Bethlehem.Het gelijkarmige kruis staat voor harmonie en evenwicht, voor leven en dood, voor God, geest en materie, voor de levensboom en als trap naar de hemel. Het Latijnse T kruis staat voor Christus en het schuine kruis symboliseert het martelaarschap.

Het statische rechte – en dynamische schuine kruis staan voor beweging en balans, voor ordening in tijd en ruimte. Het spiraal is het oersymbool van groei, beweging en evolutie, van het ritme van de ademhaling en van het leven zelf. Het staat ook voor de weg naar binnen met aan het eind het veranderpunt als nieuw begin. Het dubbelspiraal is een vruchtbaarheidssymbool.

Symbolische vormen

in verwondering - de elementen525_h525x0De lemniscaat staat als zelfopladende golf voor oneindigheid met in het centrum de plek van het licht in jezelf. De achtvorm is de verbinding van twee tegenpolen, het een is er dankzij het andere. Bij Keltisch knoop en vlechtwerk kun je denken aan de levenskracht, aan het gebonden zijn van de mens aan de aarde, aan de communicatie met al dat leeft. De wevende golfbeweging als levensstroom staat voor loslaten en vernieuwen. De srivatsa, de doorlopende knoop, staat voor oneindigheid en voor de wijsheid van Boeddha.

De zevenarmige kandelaar als centrum van licht is het symbool van de zeven dagen van de schepping. Korenaren staan voor groei en welvaart, voor vruchtbaarheid en wedergeboorte. De vis is het oersymbool van Christus, van geestelijke voeding en spirituele kracht, van overvloed en geluk. De duif is de boodschapper en symboliseert vrede en reinheid. Het oersymbool de kroon staat voor verlichting en eeuwig leven en is verwerkt in mijn mandala het Torahkleed.

De Hebreeuwse letter Heh met het corresponderend getal vijf  staat voor de kracht om te denken, te spreken en handelen. De Hee lettervorm staat in deze mandalatekening verwerkt.
de hee_h525x0

De Heh is ook het symbool van de vijf vingers en de hand. De vier vingers staan voor de aarde, de vier windstreken en de seizoenen. Maar ze staan ook  voor de delta of daleth in het Hebreeuws en dat betekent deur naar je hart en je gevoel. De duim staat symbool voor God, de Eén, en voor de hemel. Zo zie je dat terwijl de duim letterlijk haaks op de vingers van de hand staat, toch de hand als geheel sterker en beter bruikbaar maakt.

vrijheid_h525x0Bij mandalatekenen wordt de spirituele numerologie toegepast, ook bijvoorbeeld bij de onderverdeling van de cirkel als tekenveld. Het getal vijf is mijn geboortedatum getal. Het geboorte- en naamgetal zeggen iets over je levensbestemming. Al sinds oeroude tijden gaven priesters en sjamanen een diepere symbolische  betekenis aan getallen en letters. In oude alfabetten zoals het Sanskriet heeft elke vorm, lijn of punt een betekenis. Ook namen waren tekeningen waarin het eigene en specifieke van de persoon doorklinkt.

Iconen krijgen hun naam aan het eind van het schilderproces. Volgens de Russisch Orthodoxe traditie kan de mens pas vergoddelijken als hij genoemd kan worden, dus een naam heeft gekregen. De klank en het ritme van de eigennaam zijn dus van belang, evenals het naamgetal. Klank is een mathematisch gegeven dat in getallen kan worden herleid. Elke klank heeft een bepaalde trillings frequentie bijvoorbeeld te zien in de bijzondere geometrische mandala van de oerklank AUM.

Pythagoras heeft zich in de zesde eeuw voor Christus al bezig gehouden met getallen en muziektheorie. Hij zou de getalsverhouding in muziek hebben gevonden en het verband weten te leggen tussen getal en toon als meetbare frequentie. Pythagoras was bekend met de esoterische school in Egypte en zag getallen als bouwstenen van de wereld en de kosmos.

Spirituele getallen

drieluikhetgezin_h525x0

Het geboortegetal zegt dus ook iets over onze levensweg, over wie we zijn en over fundamentele levenslessen. Hoe we het geboortegetal in dit leven tot uitdrukking laten komen  wordt meebepaald door de eigennaam. Numerologen gebruiken de getallen 1 t/m 9 met 11, 22 en 33 als meestergetallen. Bij de spirituele numerologie worden aan letters van het alfabet corresponderende cijfers gekoppeld en bij elkaar opgeteld. Zo kun je het eigen naamgetal berekenen.

Als je deze symboliek in een geboorte mandala wilt toepassen dan heb je ook het geboortegetal nodig.  Hiervoor worden de cijfers van je geboortedag, – maand en geboortejaar bij elkaar opgeteld en vereenvoudigd tot één getal. De betekenis die aan getallen wordt gegeven, hebben meestal te maken met kenmerken van de persoonlijkheid. Terugkerende vormen in intuïtieve mandala’s en wellicht ook in iconen kunnen zo beter worden geduid. Daarom geef ik wat extra informatie in de onderstaande samenvatting van positieve en negatieve kenmerken en typeringen van mensen die nog steeds aan getallen worden gegeven.

Volgens numerologische boeken is de nul het symbool van de oerbron en van de ruimte. De nul versterkt het bij behorende naam – of geboortedatum getal. De één staat voor het type mens dat onafhankelijk en creatief is en een eigen wil heeft. Ook staat de een voor eenheid en kernachtig zijn en symboliseert de wezenlijke essentie. Als tegenhanger staat het type voor volgeling en afhankelijk zijn. De twee als geboortegetal staat voor evenwichtig zijn en goedaardigheid, voor dualisme en yin en yang met als tegenpool, macht wdrieluik unfading flowerillen hebben en ongevoelig zijn.

Het getal drie staat symbool voor de drie-eenheid en heeft kenmerken als artistiek en energiek zijn, het staat voor zelfexpressie en zelfontplooiing met als tegenstelling, uitdrukkingsloos en asociaal kunnen zijn. De vier is efficiënt, standvastig, gedisciplineerd, ijverig en seizoenen gericht met als andere kant de neiging lui en chaotisch te zijn.

De vijf is mijn geboortegetal. Het getal staat voor veerkrachtig, slim, moedig, avontuurlijk. Dit type is vrijheid en evolutie gericht, is verbonden met de vijf zintuigen en de vijf elementen maar heeft als aandachtspunt, doelloosheid en neiging tot verslaving. De zes is harmonieus, loyaal, betrouwbaar, huiselijk, kent mededogen en is kunstzinnig met als andere kant, haat en onevenwichtigheid.
Een zeven is mystiek, filosofisch, objectief, wijs en heeft een gave voor innerlijke vormgeving maar heeft als tegenpool, niet paranormaal en materialistisch zijn.

De acht, mijn naamgetal staat voor ritueel zijn, de acht heeft kracht en autoriteit, is geconcentreerd en taai, verzameld en kan delegeren of heeft juist als tegenhanger de neiging niet zakelijk te zijn. De negen als geboortegetal staat voor spiritualiteit, dit type zou succesvol, humanitair en altruïstisch zijn, taalgevoel hebben. De tegenhanger van het negentype is misschien bekrompen en zelfzuchtig kunnen zijn.
De elf staat voor verlichting, is goedgeefs en humanitair, heeft een bijzondere opdracht met als keerzijde een twee keer zo sterk type één zijn of het getal twee als typering hebben.

Het geboortegetal twee en twintig kent idealisme en macht, is een meesterbouwer en missionaristype met als andere kant het twee keer twee of vier type zijn. De drie en dertig tenslotte is het type van universele mensenliefde en martelaarschap en wil een band met de natuur hebben, met als keerzijde twee keer zo sterk drie of het zes type zijn.

4. Werktekeningen van beeld thema`s

Op de site zijn verschillende werkbladen en tekeningen opgenomen die je kunt gebruiken als inspiratie of overtrekmodel voor in de eigen icoon of mandala. Ook wordt er kort aangegeven hoe je een mandalatekening kunt opbouwen en welk materiaal je daarbij kunt gebruiken. Maar eerst krijg je informatie over de betekenis van handgebaren die als voorbeeldtekeningen opgenomen zijn.


Het belang en de betekenis van Mudra’s 

Beschermengel

Handgebaren of mudra’s komen veelvuldig in iconen voor. Mudra betekent zegel, mystieke houding en gebaar van handen. De houdingen en posities van de vingers zijn van invloed op de energie van het lichaam en zo op je stemming. Om nu op een eenvoudige manier je energie weer in balans te krijgen kun je verschillende mudra houdingen beoefenen. Bijvoorbeeld voordat je gaat tekenen of schilderen, want in spirituele tradities openen mudra’s je voor licht en liefde, voor stil zijn en voor een staat van non-dualiteit. Je kunt je ook in stilte afstemmen waarbij je de intentie overbrengt op het teken – en schildermateriaal.

aartsengel michaelEen bekende mudra houding is die van meditatie, de toppen van de duimen en wijsvingers raken elkaar dan licht, of je houdt de handen op elkaar als een kommetje om stilte en licht te kunnen ontvangen. Christenen vouwen bij het bidden ook hun handen als een mudra. Bij het Indiase en Boeddhistische begroetingsgebaar worden de handpalmen tegen elkaar aangelegd en voor het hart gehouden als eerbetoon.

Handhoudingen

Aartsengel Gabriël / de verkondiging

De mudra’s helpen je aandacht naar binnen te richten en het hart te openen. Er zijn verschillende mudra’s om de chakra’s mee te openen. De handhoudingen helpen bij het aarden, of zijn gericht op emoties als acceptatie, angst, geduld, kalmte, stabiliteit, energie en het zelfvertrouwen. Een van de meest eenvoudige mudra oefening is met je duim afwisselend je wijsvinger, middelvinger, ringvinger en pink aanraken. De duim tegen de pink vergroot de intuïtie en gevoel. De mudra van duim tegen ringvinger zie je ook wel bij de Christus of bij heiligen zoals Sint Nicolaas. De pink wijst dan recht omhoog en de wijs en middelvinger zijn gekruist. 

Handen als wegwijzer naar de Waarheid

moeder gods van het tekenBij iconen zijn de handen van heiligen vaak de wegwijzer naar de Waarheid en het Licht, bijvoorbeeld bij het icoon van Moeder Gods die wijst naar haar kind.In de mudra houding van Christus raken de duim, pink en ringvinger elkaar als triniteit. De wijs en middelvinger zijn dan gekruist of zegenen. Maria orante staat op het icoon in een biddende houding met open handpalmen. Een ontvangend gebaar en een houding van overgave. 

 

Mandalatekenen en een cirkelverdeling

Op de site zijn verschillende werkbladen en tekeningen opgenomen die je kunt gebruiken als inspiratie of overtrekmodel voor in de eigen icoon of mandala. Ook wordt er kort aangegeven hoe je een mandalatekening kunt opbouwen en welk materiaal je daarbij kunt gebruiken. Maar eerst krijg je informatie over de betekenis van handgebaren die als voorbeeldtekeningen opgenomen zijn.


Mandala tekenen vanuit het midden

Mandala`s & Mantra`sEr zijn veel verschillende mandalawerkboeken die je op weg kunnen helpen bij het tekenen of schilderen van een eigen mandala. In cursusverband en tijdens mijn themaworkshops kun je meer tekenervaring opdoen en dieper op de materie ingaan. Maar ook nu kun je al beginnen. Je laat je daarbij inspireren door de verschillende suggesties die in dit werkboek staan aangegeven. In de cirkel kun je alle gedachten en gevoelens neerleggen door kleuren, vormen en symbolen in te tekenen of schilderen.
Daarbij werk je intuïtief vanuit het middelpunt naar buiten.Mandala`s & Mantra`s / Er zijn veel verschillende mandalawerkboeken die je op weg kunnen helpen bij het tekenen of schilderen van een eigen mandala. In cursusverband en tijdens mijn themaworkshops kun je meer tekenervaring opdoen en dieper op de materie ingaan. Maar ook nu kun je al beginnen. Je laat je daarbij inspireren door de verschillende suggesties die in dit werkboek staan aangegeven. In de cirkel kun je alle gedachten en gevoelens neerleggen door kleuren, vormen en symbolen in te tekenen of schilderen. Daarbij werk je intuïtief vanuit het middelpunt naar buiten. Als je van buiten naar binnen tekent dan werk je meer introspectief en gedachten bundelend. De mandala wordt afgewerkt met een sierrand waarmee het meditatieve verhaal als het ware wordt onderstreept. Het verloop en de ontwikkelingsweg bij het maken van een mandalatekening is: je leeft je uit, je leeft je in, je verheldert de vorm, je geeft er structuur aan, je rond het af en geeft het een passende sierrand. Na afloop kun je de mandalavoorstelling en het symboolgebruik voor jezelf gaan duiden en in de groep aan elkaar voor ‘lezen’.

Als je van buiten naar binnen tekent dan werk je meer introspectief en gedachten bundelend. De mandala wordt afgewerkt met een sierrand waarmee het meditatieve verhaal als het ware wordt onderstreept. Het verloop en de ontwikkelingsweg bij het maken van een mandalatekening is: je leeft je uit, je leeft je in, je verheldert de vorm, je geeft er structuur  aan, je rond het af en geeft het een passende sierrand. Na afloop kun je de mandalavoorstelling en het symboolgebruik voor jezelf gaan duiden en in de groep aan elkaar voor ‘lezen’. 

Mandala's en het speelveld

mandala en engel525_h525x0Om een zekere balans in je tekening te krijgen wordt de cirkel vaak vooraf als speelveld in segmenten verdeeld. Je kunt de cirkel in zoveel taartpunten verdelen als je maar wilt.Hulplijnen worden net als de icoontekening niet te hard aangezet, zodat ze eventueel na de opbouw van de tekening nog kunnen worden uit gegumd. Bij het spiegelend tekenen wordt dit regelmatig toegepast.Ook wordt er vaak gebruik gemaakt van het rechte en schuine kruis als onderverdeling.

De cirkelomtrek kan worden verdeeld met een passer of met een gradenboog waarop de gehele cirkelomtrek in graden staat af te lezen. Je kunt ook zelf een gradenboog – werkblad maken. Op dit overtrekvel staan alle graadverdelingen van de cirkel dan al ingetekend.

Mandala tekenen en numerologie

spiritMandalatekenaars maken soms bewust een bepaalde getalsverdeling van de cirkel, zoals op basis van de spirituele numerologie. Als je in een eigen mandala een borstbeeld of gelaat wilt tekenen, dan kun je gebruik maken van de werktekening van het gezicht. De ogen zijn in iconen meestal groot ingetekend en de neus en mond zijn summier met enkele eenvoudige lijnen aangegeven. Je kunt je al tekenend spiegelen aan de gezichten van een icoonvoorstelling, maar je kunt ook je eigen gezichtskenmerken opnemen in een mandalatekening. 

Petrus en Paulus

Simon was een Joodse visser die Jezus tijdens zijn leven bij stond. Jezus noemde hem Petrus, steenrots en wordt gezien als grondlegger van de katholieke kerk. Petrus is de eerste plaatsvervanger van Christus en kreeg de boodschap mee dat ‘alles wat je op aarde verbindt ook in de hemel bindend zal zijn’. Beide apostelen hadden in leven en dood een bijzondere band. Ze hebben hun leven gegeven voor de verspreiding van het Christelijk geloof. Petrus werd in Rome gekruisigd en Paulus onthoofd.


Paulus

Apostel Petrus en Paulus

Paulus met zijn Joodse naam Saul, leefde rond 3 tot 67 na Chr. Hij heeft Jezus in tegenstelling tot de ander apostelen alleen gekend als de verrezen Christus. Paulus viel in Damascus door een fel Licht van zijn paard terwijl hij hoorde, Saul waarom vervolg je mij. Toen hij weer kon ‘zien’ verspreidde hij het christendom rond de Middellands zee. Paulus schreef Grieks en over Christus ‘Hij is de eikon’ de gelijkenis van de Onzichtbare. Paulus was de apostel voor alle volkeren en de niet gelovigen.

 

Petrus

Het graf van Petrus in de basiliek Sint-Pieters en van Paulus in de Sint Paulus-buiten de Muren- worden veel bezocht. De feestdag op de katholieke kalender is op 29 juni en op de orthodoxe - op 12 juli. Petrus is de beschermheilige van onder meer vissers, bruggen- en scheepsbouwers, slotenmakers, glazeniers, bakkers, abdijen en pausen. Zijn steun wordt gevraagd bij scheepsbreuken, diefstal, door rouwenden en boetelingen, bij de oogst, bij koorts en bezetenheid. Paulus is de patroonheilige van schrijvers, musici, theologen en verzorgers, van ruiters, zeil- en zadelmakers. Hij wordt aangeroepen voor regen en vruchtbare grond, tegen slangen, angst, onweer en oogletsel. 

Gratis pdf_icon pdf  bestanden

Gea Fcitoor met door haar geschilderde icoon "aartsengel Gabriel"Deze bestanden zijn onderverdeeld in voortekeningen en kleurplaten. De werktekeningen kun jezelf uitprinten. Ik hoop dat de afbeeldingen je inspireren en aanzetten om zelf een mandala of icoon te tekenen of schilderen.

Mocht je vragen hebben over een schilderworkshop of cursus bel 06-42820569 of mail naar info@aanhetzandpad.nl

 Tekenen en schilderen van Iconen en Mandala’s.

In dit hoofdstuk vertel ik iets over mandala’s en het belang van het toepassen van symbolen. Dan beschrijf ik globaal de basistechniek van het icoon schilderen en de materialen die je daarbij nodig hebt. Ook geef ik uitleg over het kleurgebruik van iconen.


De afbeelding als ingang voor een tekening  

spiegelen (1)_h525x0_h525x0
Je kunt je door het icoon als oersymbool laten inspireren of de voorstelling overnemen en verwerken. Zo kun je de technieken op een persoonlijke manier toepassen bij het tekenen of schilderen van een eigen icoon of mandala. Dit boek is niet bedoeld als iconenschilder werkboek, maar als inspiratie en als ingang om het icoon beeld zelf tot je in te laten werken en te gebruiken bij het maken van een eigen icoon  mandala of wenskaart.

Om je een beeld te geven van het icoon schilderen beschrijf ik het creatieve proces zoals ik dat ervaar. Achterin dit hoofdstuk staat een lijst van kleurpigmenten en enkele mengtechnieken die je nodig hebt bij het verven van een icoon. Je kunt op aquarelpapier een mandala-icoon schilderen of de tekening als oersymbool in een mandala met kleurpotlood verwerken.

Mandala tekenen en het belang van de symbolen 

Mandalatekenen is een actieve meditatievorm en bijzondere kunstuiting, vergelijkbaar eigenlijk met het icoon schilderen. Beide symbolen worden als geestelijk hulpmiddel en religieuze uiting gebruikt.

 

Ook mantra’s worden wel gezien als een icoon omdat ze tijdens meditatie aan mystici geopenbaard en doorgegeven zijn.  In  verschillende culturen hebben mandala’s, iconen en mantra’s een eigen vorm gekregen.  Afbeeldingen, gedichten en muziek worden zo al eeuwenlang, over de hele wereld als oefenmiddel voor innerlijke verdieping gebruikt.

 

Mandala’s een universeel beeld

De mandala staat symbool voor alles dat leeft en een heelheid vormt, van de kleinste cel tot het universum. Mandala betekent kring met een middelpunt als essentie waarop alles steunt. De mandala voorstelling wordt gebruikt om de harmonie of polariteit van de krachten in de natuur en in de mens weer te geven. De iconen, de mandala tekeningen en meditatieve wandkleden geven een beeld van hoe ik spiritualiteit ervaar. Het is een creatief ontwikkelingsproces die een weg naar binnen zoekt.

Het maken van een meditatieve mandala is een bezinnend proces, waarbij fantasie en intuïtie een grote rol spelen, want als je een mandala maakt dan gebruik je een eigen beeldtaal om je gevoelens en gedachten vorm te geven. Evenals innerlijk luisteren naar muziek, kun je luisteren en kijken naar wat jou beweegt en inspireert.

Je haalt de symbolen intuïtief uit jezelf of gebruikt bestaande vormen en symbolen. Je wordt geïnspireerd door wat je om je heen en in je eigen leefwereld tegenkomt. Zo ontstaat er een persoonlijke symbooltaal, soms herkenbaar voor anderen en soms weet alleen jijzelf de diepere betekenis van de abstracte of realistische beelden.  De mandala wordt dan ook wel gezien als spiegel van de ziel, je ontdekt je wezenlijke behoeften.

uitzicht_h525x0_h525x0

Het maken van een mandala helpt bepaalde emoties te verwerken en kan verborgen energiebronnen aanboren. Je komt als het ware in contact met je eigen innerlijke kern en voelt je dieper en meer verbonden. Ook met iconen en gezongen mantra’s kun je voeling krijgen. In de Russisch Orthodoxe kerk worden gebeden evenals bepaalde mantra’s gechand. De klanken verbinden het hoofd en hart met elkaar en hebben een specifieke trillingsfrequentie waarop je reageert. Iconen, mandala’s en mantra’s werken rustgevend en helend.

In de mandala hebben religieuze en culturele voorstellingen een bijzondere symbolische waarde. In de mandala gebruik je deze beeldtaal om gevoelens en gedachten in de cirkel te brengen. Alle symbolen geven een diepere kijk op de werkelijkheid.Veel symbolen zijn oorspronkelijk ontstaan door het gebruik van afbeeldingen, vormen en kleuren bijvoorbeeld bij rituelen van een sjamaan of medicijnman.

Tekens kunnen er hetzelfde uitzien als symbolen. Denk maar aan dierenriemtekens, leestekens, bewegwijzeringen, muzieknoten of het alfabet. Tekens hebben een duidelijk zichtbare en afgesproken betekenis. Zo ook de lettertekens op iconen. Maar een symbool is een teken met een specifieke betekenis die niet direct zichtbaar hoeft te zijn. Ook kleuren en getallen in de mandala en bij iconen hebben zo hun waarde.

Ons hele leven krijgen we te maken met getallen, al te beginnen bij de geboorte datum. In oeroude tijden hechten heksen, sjamanen en priesters al waarde aan getallen. Bijvoorbeeld even getallen waren deelbaar door twee en werden zo gezien als tegenstelling, als teken van dood en leven.

Heilige en magische getallen zijn vaak oneven bijvoorbeeld de drie van de heilige drie – eenheid en de zeven door het scheppingsverhaal. Persoonlijke getallen en letters zou je kunnen zien als een belangrijke afspiegeling van ons zelf en onze belevingswereld. Elk getal heeft een symbolische betekenis wat te gebruiken is bij het duiden van een eigen numerologische mandalatekening.

dans om de tijdVormen, kleuren, afbeeldingen en tekens in de mandala roepen, net als bij iconen bij iedereen bepaalde associaties op. Symbolen vinden we over de hele wereld passend bij een bepaalde cultuur of tijd. Bij het ontstaan van universele symbolen spelen primaire levensbehoeften en natuurverschijnselen een rol, zoals de zon, sterren, vuur, maan, water, onweer, voedsel. De betekenis is universeel, als oersymbool roepen ze bepaalde gedachten en gevoelens op als warmte, energie, angst, vernietiging.

spiritOok de spiraal en labyrint zien we veel en zijn bekende symbolen in de mandala.
Golfbeweging en spiralen hebben dan vaak betrekking op de ontwikkeling van de mens.

In Frankrijk werden rond 1300 grote labyrinten in kathedralen gemaakt. Gelovigen liepen dan symbolisch hun levensweg, zoekend naar de zin van het leven. De spiraal is eigenlijk een open cirkel en staat zo gezien voor het ontstaan van alles. De symbooltaal zien we ook veel in dromen, mythen en sprookjes. We kunnen door dromen te duiden veel te weten komen van wat er zich onbewust in ons afspeelt.

Concrete afbeeldingen worden door de mandala tekenaar alleen toegepast als het beeld meerwaarde heeft voor de mandala als geheel. Sommige laten zich inspireren door bepaalde symbolen uit boeken. Anderen verzamelen plaatjes van cultische symbolen die hen aanspreken. Zo kan je ook de werktekeningen van de iconen gebruiken voor je mandala.
Boeddha kleurplaat
Boeddha Ratnasambhava
De Boeddha die als werktekening en kleurplaat op de site opgenomen is, heb ik geschilderd op een iconenplank. Ratna betekent juweel. De Boeddha naam staat voor 'uit het juweel geboren'. De randversiering is een Keltische knoop van verbinding en oneindigheid.
De afbeelding is evenals iconen met eitempera op de voorbewerkte plank geschilderd. De intentie en de mudrahouding staan voor vervuld ontvangen en het doorgeven ervan.  

Werktekeningen van beeldthema’s

De zwart-wit icoon-tekeningen zijn nagetekende modellen die je over kunt trekken. Zo zet je zelf met eigen hand en op jou manier het beeld als basis neer. Een belangrijke fase bij het icoonschilderen. Het formaat kun je aanpassen bij de verhouding en voorstelling van je eigen icoon of mandala. Je kiest bij het inkleuren of schilderen van mandala’s intuïtief kleuren en tinten die je aanspreken, maar bij iconen staan de kleuren veelal voorgeschreven omdat kleuren een bepaalde trillingswaarde hebben. Op iconen is het bovenkleed van Maria meestal donker rood met oranje biezen en wit kant. Haar onderkleed is berlijns-blauw of donkergroen, maar wit voor een sjaal of goud zie je ook wel ingewerkt. Het bovenkleed van Christus is wit of blauw en het onderkleed purper-rood of bruin. De jurk of cape van aartsengelen is helder rood of hemels blauw van kleur met gouden biezen en edelsteentjes en de onderjurk is blauw of groen getint. Vleugels van engelen zijn doorzichtig goudkleurig, helder oranje-rood of donker van kleur.


Gezichtsverhouding tekenen

ikoonHet tekenen van een gelaat komt ook bij mandala’s regelmatig voor, bijvoorbeeld bij Boeddha afbeeldingen of bij het intekenen van je eigen spiegelbeeld. Voor het zelf tekenen van een gezicht ga je uit van de cirkelvorm met het rechte kruis en de driehoek als basisverdeling. Je verlengt de verticale lijn tot buiten de cirkel met een een-derde verhouding. Onder de middellijn komen nu de wenkbrauwen en onderin de cirkel de neusvleugels.

De plaats en vorm van de oren begint even boven de middellijn en loopt door tot aan de lijn aan de onderkant van de cirkel. De neus en mond teken je in de driehoek, die met de punt precies tussen de ogen begint en eindigt bij de mondhoeken. Icoon ogen worden groot ingetekend op de horizontale hulplijn, die ongeveer een derde vanaf het middelpunt ligt. Ogen in een icoon laat je spreken door de iris aan de onderkant niet te laten aansluiten en het bovenste ooglid wordt wel ingetekend.

Er zijn verschillende boeken over iconen met beschrijvingen van de schildertechniek, maar samen het proces ingaan onder begeleiding van een ervaren en ingewijde icoonschilder helpt je pas echt goed op weg. Het is een oneindig proces en beoefening.

De Aankondiging, annunciatie geboorte van Jezus

De Aankondiging van Gabriël aan Maria

 

Ik hoop dat ook dezes site bijdraagt tot het vergroten van je  (creatieve) spiritualiteit en je inspireert om eens een cursus te volgen. De intentie die je meegeeft aan je icoon of mandala werkt naar buiten door en brengt je bij de zuivere essentie en de stilteplek in jezelf. Van de mandala’s en iconen zijn ansichtkaarten gemaakt. Je kunt via deze site of met een e-mail naar info@aanhetzandpad.nl je bestelling doorgeven, ook als je een icoon zou willen kopen. 

De mandala- en iconenkaarten zijn te gebruiken als meditatiemiddel of te versturen als wenskaart. Verschillende ansichtkaarten horen bij de mantra composities en de gedichten die opgenomen staan in het boek met CD Mandala’s en Mantra’s. Het boek is te bestellen voor € 15.

Voor informatie over mandala’s en cursussen in het atelier Aan ’t Zandpad kun je contact opnemen (zie de contact pagina of de balk onderaan de website).


Om verder te lezen

 1. Mandala’s en Mantra’s met CD Gea en Chris Fictoor uitg. Akasha 2007
 2. Iconen Fascinatie & werkelijkheid K.Onasch / A.Schnieper uitgeverij Kok Kampen 2005
 3. Iconen een inleiding Ingrid Zoetmulder 4e druk 2004 uitg. Zoetmulder ikonen
 4. Iconen selber malen van Brenske en Maslow uitg. Carl Albrecht Hannover 1998
 5. Ikonen leren zien en schilderen Lydia Duif Servire Katwijk 1975
 6. Icoonschilder-werkboeken van Simon Koopman atelier 1996 en 2004
 7. Iconen Paul Johannes Muller uitg. Septuaginta 1977
 8. Bulgaarse iconen tentoonstellingsuitgave Nw Kerk Amsterdam 1985
 9. Russische iconen De kunst van het verzamelen uitg. Bekking 2009
 10. Iconen  een inleiding T.Talbot Rice1991 Rebo Lisse
 11. Van icoon tot lakminiatuur Palech een Russchisch sprookje uitg. Waanders 1996
 12. Russian icons  Onasch met 48 afbeeldingen 1977 Phaidon
 13. Miraculous Icons, the Nativity en Holy icons uitg. Hallwag 1961
 14. Griekse mythologie, een compleet overzicht Richard Buxton The house of books 2004
 15. Engel und Propheten Eckhardt uitg. M.Winkler 1976
 16. De hemeldeur op een kier, iconen van zuster Martina Karmelklooster Drachten
 17. Wie schreven het Nieuwe Testament werkelijk  Burton L.Mack uitg. Ankh Hermes 1997
 18. De Meesters van het verre Oosten Baird T. Spalding  Ank-Hermes Deventer  2006
 19. Zenmeester Jezus Jos Stollman Kosmos Utrecht 2003
 20. Omgaan met engelen White Eagle Ankh Hermes 2000
 21. Leven met engelen Hans Stolp Ankh Hermes 2004
 22. Je heilige zoektocht Ronna Herman Akasha 2005
 23. De essentie van spiritualiteit Roeland Suylen
 24. Laat het licht zijn boodschappen van aartsengel Michael Ronna Herman
 25. Mandala kleurboek,  met ondermeer een tekening van G. Fictoor 2008 Akasha
 26. Dromen als inwijdingsweg Barbara Driessen
 27. De weg naar de oude mysteriën Ina Custers-van Bergen
 28. De mandala en wereldreligies Toke Dampier Akasha 2005
 29. De jaarfeesten als kringloop door het jaar Emil Bock uitg. Christofoor 1998
 30. De goddelijke driehoek Samenhang numerologie, astrologie en tarot
 31. 1983 Mirananda uitgeverij De Haag
 32. Symbolen historische-culturele symbolen van A tot Z Spectrum 2000
 33. Leren tekenen, een praktische gids Peter Gray 2007 Librero
 34. Chakra’s Judith Anodea
 35. Aura en persoonlijkheid Dora van Gelder Kunz uitg. Becht

 

 

Schildertraject van Sint Joris en de draak

Schildertraject Joris en de Draak

Beeldverhaal van Sint Joris-Overwinning en zegening In 10 fases staat aangegeven hoe ik deze icoon heb geschilderd. Overwinning en zegening

Jaarfeesten en legendes worden ook op iconen geschilderd, zoals de legende van Sint Joris en de draak. De zegenende hand van Christus staat op dit icoon erbij.

Sint Joris is een heilige die waarschijnlijk niet heeft geleefd. Toch is hij als ridderfiguur in het oosten en westen altijd vereert. Hij staat als patroonheilige voor moedig en krijgshaftig zijn. Hij overwon het kwaad met zwaard of lans. Het verhaal gaat dat Sint Joris een draak heeft gedood. Sint Joris ( Joris van Cappadocië ) leefde in een Christelijke familie. Zijn moeder kwam uit Palestina. In 303 weigerde hij als officier van het leger om christenen te vervolgen en hij werd daarom gefolterd en vermoord. Zijn naamdag 23 april staat in het licht van het goede en het kwade. In Catalonië is het behalve een nationale feestdag ook het feest van het gedrukte woord. In deze periode komen er veel nieuwe boeken uit. Voor uitgevers is dit een belangrijke dag want de traditie is om elkaar dan een boek, roos en korenaar te geven.

Sint Joris en de draak (2)

Er staat sinds 1959 een bronzen beeld van Sint Joris en de draak bij de Martinitoren in Groningen. Het beeld is gemaakt door Oswald Wenckebach. Op het zwaard van Sint Joris staat de tekst Justitia, Libertas, Pax. ( rechtvaardigheid, vrijheid en vrede). Als gedenkteken en provinciaal oorlogsmonument is het op het Martinikerkhof geplaatst omdat de binnenstad van Groningen in de tweede wereldoorlog zwaar is gebombardeerd.

Gratis pdf_icon pdf  bestanden

Gea Fcitoor met door haar geschilderde icoon "aartsengel Gabriel"De bestanden in beide kolommen zijn onderverdeeld in voortekeningen en kleurplaten. De werktekeningen kun jezelf uitprinten. Ik hoop dat de afbeeldingen je inspireren en aanzetten om zelf een mandala of icoon te tekenen of schilderen.

Mocht je vragen hebben over een schilderworkshop of cursus bel 06-42820569 of mail naar info@aanhetzandpad.nl

Engelenscharen

Engelenscharen

Synaxis van aartsengelen Op het icoon staan een groep engelen afgebeeld die in samenspel een religieuze functie vervullen.Volgens een discipel van apostel Paulus bestaat de hiërarchische indeling van engelen uit negen rangen dienende geesten.


Engelenscharen

Engelenscharen

Engelenscharen

Synaxis van aartsengelen

Op het icoon staan een groep engelen afgebeeld die in samenspel een religieuze functie vervullen. Volgens een discipel van apostel Paulus bestaat de hiërarchische indeling van engelen uit negen rangen dienende geesten. De hoogste orde zijn: de Serafijnen, de Cherubijnen en de Tronen. Deze engelen staan het dichtst bij God.

De middelste orde zijn Vorstendommen, machten en Krachten. De laagste orde bestaat uit Heerschappijen, Aartsengelen en (bescherm)engelen.

Er zijn volgens de Orthodoxe traditie zeven aartsengelen:

Michaël leidt de engelen en staat voor de overwinning. Gabriël is de boodschapper van God. Raphaël is de genezer en Uriël staat voor licht of vuur van God. In het boek Enoch staan er nog drie aartsengelen genoemd: Salathiël is de patroonheilige van het gebed. (Je)Gudiël verdediger van zwoegende mensen. Barachiël is de engel van goddelijke zegeningen.

 

Engelenscharen 

Volgens de katholieke traditie is op 2 oktober het feest van de beschermengel en op 29 september van de aartsengelen. Op 8 november wordt in de orthodoxe traditie de Synaxis van de aartsengelen, engelen en hemelse machten gevierd.

Gratis pdf_icon pdf  bestanden

Gea Fcitoor met door haar geschilderde icoon "aartsengel Gabriel"De bestanden in beide kolommen zijn onderverdeeld in voortekeningen en kleurplaten. De werktekeningen kun jezelf uitprinten. Ik hoop dat de afbeeldingen je inspireren en aanzetten om zelf een mandala of icoon te tekenen of schilderen.

Mocht je vragen hebben over een schilderworkshop of cursus bel 06-42820569 of mail naar info@aanhetzandpad.nl

Engelenscharen

Aartsengel Rafaël en Tobias

In het Hebreeuws betekent het woord Rafaël ‘God heeft genezen’. De aartsengel Rafaël komt voor in het eerste boek van Henoch, een Joodse tekst uit de tweede eeuw voor de jaartelling. Hij zou van God samen met Michaël, Gabriël en Uriël de mensen op aarde moeten helpen.


Aartsengel Rafaël en Tobias

aartsengel Rafael en Tobias

aartsengel Rafael en Tobias

In het bijbelboek Tobit gaat het verhaal dat de aartsengel de jonge Tobias begeleidt op zijn reizen. Ook helpt Rafaël hem bij het vangen van een gevaarlijke vis waarna Tobias met de gal van de vis de blindheid van zijn vader Tobit geneest. Tobit hielp tijdens zijn leven vervolgde volksgenoten te begraven, waardoor hij zelf moest vluchten en later blind werd.

Zijn zoon Tobias werd daarom door hem op reis gestuurd om van iemand geld te halen. Tobit bad om zijn zoon daarbij te beschermen en zijn gebed werd verhoord. Met zijn vrouw Sara en het geld kwam Tobias veilig terug. De jonge Sara is door de aartsengel bevrijd van een boze geest want zes van haar mannen waren tijdens de huwelijksnacht overleden. Tobias was de zevende echtgenoot en bleef door de hulp van de aartsengel Rafaël wel in leven.

Aartsengel Rafaël

De feestdag van Rafaël is op 29 september. Hij is de patroonheilige van artsen, zieken, gehuwden en van alle mensen die onderweg zijn. Ook wordt hij aangeroepen tegen oogziekten en is hij beschermer van opvoeders die jongeren en begeleiden op hun weg naar volwassenheid.

De aartsengel wordt op het icoon afgebeeld met Tobias en de vis. Ook zie je Rafaël wel met een wandelstok, veldfles of reistas als attribuut.

Gratis pdf_icon pdf  bestanden

Gea Fcitoor met door haar geschilderde icoon "aartsengel Gabriel"De bestanden in beide kolommen zijn onderverdeeld in voortekeningen en kleurplaten. De werktekeningen kun jezelf uitprinten. Ik hoop dat de afbeeldingen je inspireren en aanzetten om zelf een mandala of icoon te tekenen of schilderen.

Mocht je vragen hebben over een schilderworkshop of cursus bel 06-42820569 of mail naar info@aanhetzandpad.nl

Engelenscharen

Emanuel

De jonge Christus op hout geschilderd met olieverf op waterbasis.


Emanuel

Emanuael

 

Gratis pdf_icon pdf  bestanden

De bestanden in beide kolommen zijn onderverdeeld in voortekeningen en kleurplaten. De werktekeningen kun jezelf uitprinten. Ik hoop dat de afbeeldingen je inspireren en aanzetten om zelf een mandala of icoon te tekenen of schilderen.

Mocht je vragen hebben over een schilderworkshop of cursus bel 06-42820569 of mail naar info@aanhetzandpad.nl

Engelenscharen

Maria Magdalena

Icoon Maria Magdalena op hout geschilderd.


Emanuel

Maria Magdalena

 

Gratis pdf_icon pdf  bestanden

De bestanden in beide kolommen zijn onderverdeeld in voortekeningen en kleurplaten. De werktekeningen kun jezelf uitprinten. Ik hoop dat de afbeeldingen je inspireren en aanzetten om zelf een mandala of icoon te tekenen of schilderen.

Mocht je vragen hebben over een schilderworkshop of cursus bel 06-42820569 of mail naar info@aanhetzandpad.nl