Aartsengel Michael, Gabriel en Rafael

Aartsengel Michaël

Er zijn veel boeken geschreven, waarin gechannelde boodschappen van deze aartsengel worden doorgegeven. Informatie die een appèl op ons doet en ons aan het denken zet.
Aartsengel Michaël heeft van oudsher al een heilige betekenis, vooral voor christenen, joden en moslims.

aartsengel michael

Zijn naam betekent ‘wie is als God’ en komt zowel voor in het Oude – en Nieuwe Testament als in de Koran. In de oud Egyptische mythologie is hij de personificatie van zonnekracht, de zonnegod Ra wat staat voor levenskracht. Michael wijst ons de weg naar binnen en bereidt ons voor op de ontmoeting met de kosmische Christus. Hij geeft pilaren van Licht en bescherming, want het kosmische plan is om liefde te integreren, de Alomvattende Liefde in ons zelf.

Aartsengel Michaël schoont op geestelijk vlak en leert ons om je schaduwkant te onderkennen en te leren accepteren. Hij helpt om karmische banden door te snijden die je belemmeren om meer in harmonie te komen en ondersteunt bij het in evenwicht brengen van de energie. Leren handelen zonder oordeel helpt om een karma vrij wezen te worden en hij geeft je moed om deze uitdagingen ook echt aan te gaan.

Michaël’s zwaard is elektrisch blauw en met behulp hiervan kun je bij elk chakra in meditatie blokkades weghalen. Het etherische zwaard van goddelijk licht en gerechtigheid is bedoeld om op alle nivo’s met jezelf en alles en iedereen  in harmonie te komen. Het is een wapen van de strijders voor Licht en Liefde en helpt om negatieve emoties onder ogen te zien en de strijd van dualiteit aan te gaan.

Gaan inzien dat het licht en het donker, een integraal deel van een geheel zijn helpt daarbij. Eigenlijk te vergelijken met dat schaduwkanten niet meer of minder zijn dan de andere kant van dezelfde vorm als geheel.

De aartsengel Michaël is de leider vanvele engelenscharen. Hij beschermt en is de patroon van het huis en de kerk. Michaël roept op om meester te worden over onze eigen gedachten. Licht, kleur en klank zijn middelen die je kunnen helpen bij dit transformatieproces, zo ook  mandala’s en iconen schilderen en tekenen of muziek luisteren of beoefenen.

Laat je intuïtie je spirituele bewustzijn  ‘binnendruppelen’ met elke eitempera en waterdruppel die je bij het pigment mengen en schilderen gebruikt. Met de intentie te zoeken naar het stille punt, naar dat specifieke midden, naar de schepper in jezelf.

Echte spiritualiteit is niet star of dogmatisch maar vraagt om een oprecht streven naar de hoogste Waarheid. Bij het schilderen van de Beschermengel icoon heb ik dat ook kunnen ervaren.
Al jaren eerder en tijdens Shamballa healing meditaties raakte ik vertrouwd met hogere energieën, zoals met deze aartsengel.

Zowel het icoonproces zelf als het oerbeeld bewust ervaren in een intuïtieve mandala tekening is een bijzondere ervaring dat helend kan werken.

Aartsengel Michaël werd vroeger als bewaker van de herfst, de vruchten en het graan gezien omdat in de herfstperiode het nieuwe leven al weer opgeslagen ligt.
Het middelpunt van de mandala, de kern, wordt ook wel beschouwd als zaadje waarin alles al aanwezig is aan scheppende kracht.
Voor de ingang van een eigen mandalatekening kun je kiezen voor een thema die voortvloeit uit wat de Michaël energie bij je te weeg brengt.

Zo zou je icoon- mandala met Michaël als intentie, een van de volgende thema’s kunnen hebben:
Het najaar / de herfst als levensperiode / het oogsten.
Je thuis voelen / veiligheid / gericht zijn op eenheid in dualiteit / positief denken en bekrachtiging / Leiding geven en openheid. Conflicthantering / je schaduwkanten in gaan zien / karma etc.

Aartsengel Gabriël 

aartsengel Gabriel

Bij het tekenen of schilderen kan de aartsengel Gabriël helpen bij het ontwikkelen van je intuïtie.
Gabriël betekent Kracht Gods en verkondigt de mensen als er iets nieuws te gebeuren staat. Volgens de Joodse en Christelijke traditie is hij de boodschapper van God en van de opstanding. Zo zou  hij de geboorte van Jezus en van Johannes de Doper hebben voorspeld.
Deze Annunicatie of Maria boodschap is veel op Byzantijnse iconen geschilderd.

Gabriël draagt in zijn hand een witte lelie als symbool voor de maagdelijkheid van Maria en soms een bazuin als symbool van aankondiging.
Ook staat hij wel met de scepter afgebeeld, het symbool van kracht en autoriteit.
Bij de Islam is Gabriël ook van grote betekenis, omdat hij aan Mohammed het geloof en de Koran zou hebben verkondigd.

Gabriël helpt ons om visioenen te begrijpen en werpt op symbolische wijze blikken op de toekomst.
Hij wordt gezien als heerser van de maan en kan je helpen je dromen te begrijpen en je intuïtie te vergroten. Aartsengel Gabriël wordt bovendien geassocieerd met schoonheid, zuiverheid en helderheid. Verder ondersteunt de aartsengel bij het helder kunnen communiceren en bij het in harmonie willen zijn.

De energie van de aartsengel Gabriël doet bij het mandala tekenen een appèl op het vergroten van je intuïtie en het je verbonden weten.
De symboliek in de tekening kan dan te maken hebben met thema’s als:
Droomduiding / helder weten / hemellichamen
Onbesproken gedrag / oprechte uitwisseling en communicatie / samen in harmonie zijn Verlangen en wensen voor de toekomst / waarden en normen / patronen
Visie op autoriteit / krachtig handelen /plotseling inzicht etc.

Aartsengel Rafael

Ook aartsengel Rafael wordt vereerd en staat voor God heelt, geneest.  Je kunt hem zien als een persoonlijke beschermer, maar ook als behoeder voor groepen gelovigen. Rafael beschermt als reisgenoot de jonge Tobias op zijn weg naar Gabelus en een bracht hem terug bij zijn blinde vader. Tobias genas vervolgens zijn  vader. Daarom is aartengel Rafael  ook de patroonheilige van de reizigers en van mensen die bijvoorbeeld bij  verkeersdiensten en de spoorwegen werken.

 

Terug naar de inhoudsopgave