Fransciscus van Assisi en Jozef

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franciscimabue.jpgFransciscus

was een zoon van een rijke koopman en werd in 1181 geboren in Assisie.
Hij was een levensgenieter en troubadour en wilde graag kruisridder worden omdat het uiterlijk vertoon en de roem hem aanspraken. Tijdens een veldtocht tegen Perugia werd hij gevangen genomen en ziek. Toen werd hij kluizenaar.

Bij een van zijn meditaties hoorde hij Christus tegen hem zeggen, ‘ga Fransciscus en herstel mijn Huis’.  Die opdracht nam hij letterlijk op en gaf tegen de wil van zijn vader, geld uit voor de restauratie van de San Damiano. Dat leidde tot een conflict. Fransciscus werd onterft en vertrok. Franscicus ging in de vrije natuur leven en het geld dat hij al bedelend kreeg verdeelde hij onder de armen en melaatsen.
Op zijn 29 ste jaar had hij al een grote groep volgelingen die hij leerde om voor álle levende schepselen te zorgen en ze lief te hebben.

Zo ontstond zijn eigen orde en de visie werd verspreid over heel Europa. In de 13e eeuw was de tegenstelling met de rijkdom en de macht van de kerk, tegenover de levensvisie van Fransciscus groot.
Hij heeft de nadruk gelegd op liefdadigheid en armoede. Tijdens zijn leven echter ontstonden er in zijn orde twee groeperingen. De ene was trouw aan Franscicus zijn levensstijl en de andere groep van Elias wilde met fondsenwerving de armen helpen.

https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-23.854Fransciscus werd in Sienna ziek en Elias liet hem onder dwang overbrengen naar Assisie. Hij stierf daar op 45 jarige leeftijd, uitgeput van zijn reizen door Italie, Spanje en Egypte. Zijn grafkerk is een van de belangrijkste centra van de Italiaanse kunst geworden. Het Zonnelied van Fransciscus, een lofzang op de natuur is nog altijd actueel. Het is in Assisie en elders zoals bij ons, nog steeds een bekent lied en sacrale dans die ik als heel bijzonder ervaar.

Ook de wereld dierendag op 4 oktober is gebaseerd op Fransciscus zijn levenshouding. De traditie van de kerststal wordt ook toegeschreven aan Franciscus. Hij wilde het verhaal van de geboorte van Jezus verspreiden en beeldde het daarom uit met een levende kerststal. In 1223 bouwde hij een stal in de bossen van Greccio en regelde een os en een ezel. Een boer en boerin uit de omgeving speelden voor Jozef en Maria en in een voederbak legde hij een kind. Op Kerstnacht droeg Franciscus dan de mis op. Vanaf die tijd wordt zijn intentie nageleefd en zie je in kerken en in huis met Kerst stalletjes staan.

Bij het mandalatekenen kan Fransciscus een inspiratie bron voor je zijn. Hij droeg een bruin habijt en een touwgordel met drie knopen. Kleuren, vormen en getallen zoals de drie hebben een symbolische waarde.

Verder kun je denken aan thema’s als:
Te grote waarde hechten aan materie / loslaten / in de knoop zitten en afstand nemen, dichtbij de natuur leven / natuurlijk in de omgang zijn / het betrekkelijke van bezit inzien, bezieling en eerbied voor het leven hebben / zorg voor alle dieren, of denk eens aan een luisterend hart hebben voor alles dat is.

 Jozef

jozef voor Chris Fictoor

Jozef was Maria’s verloofde en de aardse vader van Jezus. Jozef was timmerman, een geaard nuchter mens met inzicht in het leven. Om het idee hoog te houden dat Maria onbevlekt was ontvangen gaan verhalen dat hij erg oud was. Jozef stamt af uit de familie van koning David. Van Jacob, Isaak en Abraham, aan wie God beloofde dat   in hun namen alle nageslachten op aarde gezegend zullen zijn. Maar Jozef was integer en een tevreden werkman. Hij droeg als gelovige moedig zijn taak en was zich bewust van het vergankelijke van aardse bezittingen. Op het icoon staat Jozef als oudere man afgebeeld met twee duiven, het tempeloffer van Moeder Gods en Jozef.

Jozef lied:

Notentekst voor bij icoon Jozef

Tekst/muziek: Chris Fictoor

Uitgever: Stichting Chris Fictoor Foundation 2013
Opdracht: Gea Fictoor

1. Boodschap

engel brengt verwachting
groet de vrouw
die vrucht zal dragen
maar haar man
vraagt waarvandaan?

2. Jozef
vader van vertrouwen
ziet zijn zoon
gebaard uit adem
levensadem uit de Geest.

3. Vader
wordt hij vanuit liefde
man van Haar
die dankbaar zingt dat
elk geslacht Haar zalig prijst.

4. Moederschoot
voelt al de smarten
Een de Zoon
met Haar gezegend
kind als eerstgeboren Licht.

5. Vluchteling
gezin Egypte
macht in angst
wordt Hij de koning
eeuwenlang naar uitgezien?

6. Ambacht
altijd werk om handen
Jozef stilt
de lange jaren
voor de Zoon naar buiten treedt.

7. Opdracht
Hem daar heen te leiden
waar Hij hoort
het Woord, de Schriften
kent Hij al van oorsprong af.

Thema’s en overdenkingen bij het tekenen of schilderen van Jozef kunnen zijn:
vaderschap, eenvoud, wilskracht, creatief werk , gedienstig zijn, overgave, innerlijke rust, opoffering, onthechting en vergankelijkheid.

 

Terug naar de inhoudsopgave