Het Christusbeeld

Christus pantocratorChristus is niet voor ons het enige Lichtende voorbeeld geweest. Ook Boeddha en andere grote meesters vertellen over de oorzaak van het lijden en wijzen op het zoeken naar de universele Liefde en de Waarheid. Er wordt wel gezegd dat ieder mens een icoon, een beeltenis van God is.

Iconen naar het Licht toe geschilderd, raken je aan en doen een appèl op je. Al schilderend of tekenend worden we eraan herinnert wat de essentie is. Het brengt ons bij het Licht dat gezien wordt als innerlijke bron van wijsheid en levensenergie, als een lichtstraal van jou totale Spirit of goddelijk bewustzijn.
Kleuren, vormen en oer beelden helpen je tijdens je creatieve meditaties dichter bij dit Christus – of eenheidsbewustzijn te komen.

Je kunt ook je eigen lichtlichaam met behulp van een beeldvorm in meditatie leren activeren. Het lichtlichaam is als basisvorm een uitdrukking van het bewustzijn en lijkt op een diamant.
Deze dubbele piramidevorm staat met de bovenste punt naar de hemel gericht en met de onderste diep in de aarde. Het vierkante grondvlak in het midden draait dan geankerd in je Hara als een energiezuil rond en kan ervaren worden als een kolkende cirkel.

Krachtige gedachten brengen je waar je maar wilt zijn. In je lijf bijvoorbeeld waar blokkades ervaren worden, die je in de aura weg wilt hebben, of gericht op een hoger Christusbewustzijn. Je laat los wat niet meer bij je past en er komt plaats voor nieuw leven. Een krachtige en bijzondere intentie en Paasfeest gedachte.

Kerkelijke feesten en legendes zie je ook op iconen. Zo staat bijvoorbeeld op Oosterse iconen de verrijzenis en de geboorte van Christus afgebeeld. Op een van de Kersticonen wijst een ster vanuit een cirkelvormig segment als hemel, op de wonderbaarlijke menswording.Er staan engelen op het icoon geschilderd en de drie stralen, die de heilige Drie-eenheid symboliseren, belichten de moeder en het kind.

De kribbe staat bij de os en de ezel voor een donkere holte van een rots en symboliseert de  kosmos waarin het Licht is ontvangen. De ster van Bethlehem wijst ook de weg op de meer bekende westerse en romantische voorstelling van de geboorte van het Christuskind.
In mandala’s worden stervormen en kristallen ook als oersymbool ingetekend met de intentie te stralen vanuit het Zelf. Het kristal is opgebouwd uit hexagrammen, twee verweven driehoeken die het mannelijke en vrouwelijke aspect vertegenwoordigen. De vijfpuntige ster of pentagram staat voor het mensbeeld, voor de zintuigen en voor vijf belangrijke krachten in de aura die op elkaar inwerken.
De symboliek van sterren komt ook op iconen voor.Handgebaren, de mudra’s hebben in iconen zoals bij de Pantokrator een duidelijke plaats en betekenis. In hoofdstuk vier lees je meer over de betekenis van mudra’s. Het icoon de ‘Pantokrator’ werd evenals antieke filosofen als borstbeeld geschilderd. Het oerbeeld, de Christus heeft in zijn linkerhand de bijbel en met zijn rechterhand zegent hij.De ‘ Mandylion’ is een bekende afbeelding van het gelaat van Christus dat op een doek is overgebracht.
Een ander bekent icoon is de ‘de Kosmische Christus’, een voorstelling uit de 7e eeuw waarin mandalasymbolen duidelijk herkenbaar zijn. De hoogbejaarde Christus zit in een sterrenhemel op een regenboog in de pantokrator-houding, met de voeten op de aarde als voetenbank. De kosmos op het icoon is een diepblauwe aura en de aarde ligt als een vierkante rode vorm eronder door. Dit kosmische icoon heeft als titel Immanuel. De werktekening van de jonge Christus Emmanuel inspireert vanwege de kwetsbaarheid en de onbevangenheid die het kind uitstraalt en van de openheid en de kracht.
Bij het Christus- of Eenheidsbewustzijn als insteek voor je icoon of mandala, zou je inspiratie kunnen zijn een thema’s als onvoorwaardelijke liefde en (on)eindigheid.
Of je kunt denken aan een ingang als :
wat is mijn levensopdracht, aan een voorbeeld willen zijn, aan lijden en overgave, aan stil zijn en meditatie, aan reïncarnatie en nieuwe levensfases, aan positief denken en vergankelijkheid, aan bewustwording en verbonden zijn, aan universeel zijn, aan helende handen, aan vader of zoon zijn etc.