Inleiding: werkboek

De afbeeldingen in dit werkboek zijn als inspiratie opgenomen voor een eigen schilderij, icoon of mandalatekening.

Iconen worden als beeldtaal op velerlei manieren gemaakt. Oorspronkelijk zijn het op hout geschilderde voorstellingen uit de bijbel. Icoonschilders, maar ook mandala tekenaars willen met hun creatie een uitdrukking geven aan een hogere werkelijkheid.  Iconen hebben evenals mandala’s een diepere betekenis. Het icoon als oerbeeld helpt je op weg bij je creatieve meditatie. Je verbindt je met de energie van de afgebeelde persoon of tekent al associërend op wat de voorstelling bij je oproept.

Door methoden als kleur, vorm, licht en geluid te gebruiken kun je de intuïtie vergroten en jezelf ontwikkelen tot een praktisch mysticus. Dit gratis te downloaden werkboek heeft inhoudelijke aanknopingspunten met het boek Mandala’s en Mantra’s, auteurs Chris Fictoor en Gea Fictoor. (uitgeverij Akasha ) www.fictoor.nl

Boek mandala`s & mantra`sJe kunt dit inspiratieboek met CD (12 mantra’s) bestellen voor € 15  door een e-mail te sturen naar info@aanhetzandpad.nl

Op mijn site heb ik werkbeschrijvingen opgenomen met informatie en afbeeldingen van iconen. De betekenis van iconen en het schilderproces als meditatievorm zal ik kort toelichten. Ook staan er mandalatekeningen in waarin de ervaring met het icoon als oerbeeld is verwerkt. Je kunt vrij gebruik maken van de opgenomen icoon werktekeningen en suggesties.

Het icoon schilderen werkt voor mij, evenals het maken van mandala’s verhelderend en verdiepend, een verstilling in vorm.  De eerste iconen die ik heb geschilderd, zijn mede ontstaan onder de bezielende leiding van de Russisch Orthodoxe Icoonschilder Elisabeth Tangel en Ronald Medema.

Gea FictoorIk ben erg dankbaar voor wat het mij heeft gebracht, een wezenlijke verbinding en helende ervaring. Het werkt verdiepend en het sluit aan bij mijn ervaringen met de mandala. Met haar hoge leeftijd zette Elisabeth Tangel zich volledig in om cursisten te helpen bij het icoon schilderen als vorm van creatieve spiritualiteit.

Icoon kenners zijn bekend met haar bijzondere werk, maar ook met de zo eigen schilderstijl van Ronald Medema. In mijn atelier Aan ’t Zandpad beoefenen we meditatievormen als mandalatekenen, (icoon)schilderen, tai chi, zenmeditatie en hatha yoga. Ook worden er cursussen gegeven als mindfulness, omgaan met hooggevoeligheid en heel je leven met muziek. Daarnaast kan de ruimte gehuurd worden door docenten met een eenmalig aanbod.De activiteit past dan bij de filosofie van het atelier ; ruimte voor bezinning, ontspanning en creativiteit.Jan van der Wijk & Gea Fictoor

Zonder Jan, mijn lieve partner was dit atelier niet ontstaan. Met zijn positieve levensinstelling heeft hij ons atelier mee opgebouwd als centrum voor bezinning en ontspanning.

In dit werkboek staan ook enkele van mijn mandala wandkleden, en – tekeningen opgenomen. Ze zijn een weerslag van door meditatie verkregen ingevingen. Beelden, vormen en kleuren worden zo in een eigen mandalavorm toegepast.

Het maken van mandala’s en iconen is een creatieve bezinning op jezelf dat helpt bij het zoeken naar een innerlijke balans. Iconen intekenen, als onderdeel van de mandala, vergroot je spirituele ontwikkeling en laat je even helemaal in het moment zijn.

Ik hoop dat het werkboek je inspireert. Alle reacties zijn van harte welkom.

 

 

Terug naar de inhoudsopgave