Moeder Gods iconen

Moeder Gods iconen

moeder gods van erbarmenAfbeeldingen en symbolen op iconen hebben evenals bij mandala’s een diepere betekenis. Een van de oudste symbolen van de mensheid zijn die van het moederschap. Van oudsher werden moeder-kind voorstellingen als hoogste vorm van liefde gesymboliseerd. Al in de vroege oudheid zijn er moeder-kind voorstellingen op stof geschilderd, die later tijdens de zijderoute zijn meegekomen naar het westen. De onvoorwaardelijke moederliefde voor haar kind vindt je duidelijk terug bij de zgn. Moeder Gods iconen.

Hier zijn verschillende oertypes van te onderscheiden met als oudste de ‘Moeder Gods Hodigitria’, de wegwijzende, draagt haar kind op de arm. Dit oerbeeld komt uit de 9e eeuw. Ze wijst met haar hand naar het frontaal afgebeelde kind dat in zijn linkerhand een schriftrol heeft en met zijn rechterhand een zegenend gebaar geeft. De evangelist Lucas zou ook het icoon ‘Moeder Gods Eleousa’, de barmhartige, hebben geschilderd. Op deze voorstellingen legt het kind zijn wang tegen het verdrietige gezicht van de moeder. Een derde oertype is ‘De Moeder Gods Platytera’ iconen. Het kind zit op deze icoon afbeeldingen op haar schoot. De ‘Moedergods van het Teken’ staat symbool voor het ontvangen. In deze iconen staat het Christuskind in een cirkelvormig medaillon voor haar borst afgebeeld. Ook staan de Moeder en het kind op een icoon van dit type uit de 15e eeuw in een cirkel geschilderd.

Op de sluier van de moeder staan drie sterren die duiden op Maria’s maagdelijkheid, voor, tijdens en na de geboorte. Dit schouder en hoofddoek heet het maforion. Op de ‘Moeder Gods Orante’ icoon staat de moeder zonder kind in een open biddende, meditatieve houding afgebeeld.

Maria bracht met haar vrouwelijke Godinnen energie samen met de aartsengel Rafaël verschillende deugden naar de aarde. Ze liet zien wat overgave, vergeving en toewijding eigenlijk inhoudt. Je onvoorwaardelijk en in liefde overgeven aan dat wat het leven je voorschotelt zou voor je eigen en hoogste goede kunnen zijn.  Ik zie het moederschap als een groot geschenk en alle aspecten erbinnen als een unieke en soms pijnlijke leerweg.  Moeder Gods iconen doen een appèl op de vrouwelijke kant in ons zelf.

Als je voor de mandala deze icoon of werktekening kiest, kijk dan eens wat het bij je oproept. Je kunt ook vooraf met een bepaalde intentie kiezen voor een afbeelding.

Zo zou je bij het tekenen of schilderen kunnen denken aan een aspect als:
wat jouw kind of je moeder voor je betekent / aan je kind zijn, Overgave en vertrouwen hebben / aan leren loslaten / aan invoelend vermogen, Lijden en afscheid nemen / aan zorg hebben voor, Vader / moedergod of beeldspraken als iets met de mantel der liefde bedekken en verwachtingsvol uitzien naar etc.

Maria Magdalena

moeder gods van de tederheidHet beeld en de gedachte die Maria Magdalena bij je oproept kan een bijzondere ingang zijn voor de icoon of mandala tekening. Maria Magdalena vergezelde Jezus bij zijn tochten. Magdala was een stadje op de westerlijke oever van het meer van Tiberias. Zij was een van de drie vrouwen die in Jezus leven belangrijk zijn geweest, dat waren zijn moeder Maria, zijn zus en Maria Magdalena. Ze was bij Jezus zeer geliefd. Maria Magdalena was aanwezig bij de kruiziging en ze was de eerste bezoeker van het lege graf en zo getuige van de verrijzenis.

Maria predikte in een tijd dat dit voor vrouwen verboden was. Ondanks de mannencultuur van die tijd wordt ze wel gezien als de eerste apostel, omdat ze onderricht gaf aan de mannelijke leerlingen van Jezus. Uit de Nag Hammadi geschriften blijkt dat Maria vragen beantwoordde van de apostelen. Deze geschriften zijn vroeg christelijke teksten die in 325 door de kerk verketterd zijn.In oude kerkelijke tradities wordt Maria Magdalena wellicht verwart met andere vrouwen, maar de Oosterse kerk heeft deze visie niet overgenomen. Paus Gregorius schetste in de 6e eeuw een beeld van haar als zondares en dat werd pas in 1996 door het Vaticaan weerlegd.

In 1896 zijn in Cairo delen van het Maria evangelie gevonden. In Egypte, bij de plaats Nag Hammadi vond een boer in 1945 een kruik onder de grond met 52 teksten uit de eerste eeuw. Waarschijnlijk zijn de teksten oorspronkelijk in het Grieks geschreven, want in 1938 is er een serie Griekse verzen op papyrusrollen gevonden, afkomstig uit Egypte.

Maria Magdalena zou gestorven zijn in Efeze, de omgeving van de evangelist Johannes. Maar ook wordt er wel beweerd dat Maria met behulp van Jozef van Arimathea vertrokken is naar Frankrijk en daar haar dochter Sara ter wereld heeft gebracht.

Maria  Magdalena wordt gezien als de patrones van vrouwen en kinderen, van wolververs en tuinders. Ook is ze de beschermer van studenten, van wijnhandelaren en gevangenen en ze zou de patrones zijn tegen onweer en ongedierte. Maria Magdalena wordt soms afgebeeld met het ei of de kruik, het symbool van de heilige graal.

Als je de Maria Magdalena energie als thema voor een tekening gebruikt, dan kun je denken aan begrippen als:

  • Gelijkheid en emancipatie, aan ‘je woordje doen’
  • aan de priesteres in jezelf zoeken, aan je visie vertolken en lesgeven,
  • aan liefhebben en verdriet, aan ontvangen en overdracht,
  • aan gedreven zijn, aan volgen en luisteren, aan afscheid en verhuizing,
  • aan vrouw zijn of aan de heilige graal als baarmoeder etc

 

Terug naar de inhoudsopgave