Sint Martinus op zijn paard

sint maarten_h525x0Een bijzonder beeld voor in een mandala is Sint Maarten. Hij wordt op iconen regelmatig geschilderd, ‘geschreven’. Zijn standbeeld stond in de vroegere kathedraal de Sint Martinuskerk aan het Broerplein in Groningen. Ik kwam als kind veel in deze kerk, totdat de kathedraal aan het academieplein werd afgebroken. Nu staat het wit overgeschilderde standbeeld van Sint Maarten op zijn paard boven de ingang van de Jozefkerk.

Ik was gefascineerd door het Martinus beeld. Niet alleen doordat hij symbool staat voor het helpen van de armen, maar vooral door het lichtfeest op elf november. Dan mochten alle schoolkinderen in de verduisterde kerk met hun verlichte lampionnen lopen en zongen liedjes over de bisschop.

Elf november werd vroeger gezien als het begin van de winterperiode, omdat de oogst binnen was. Men vierde dat de aarde haar gaven aan de mensen had geschonken. Aan het Sint Maartensfeest, de eerste communie en de mensgrootte Kerststal van de kathedraal heb ik warme herinneringen. Het zijn mystieke ervaringen en feestdagen van Licht, van het geven en ontvangen en van zingen en luisteren.
Deze ervaringen overstijgen elk gevoel die ik ervaren heb met de kerk als dogmatisch instituut.

Martinus is geboren in Hongarije en was soldaat in Gallië.  In 372 werd hij bisschop van Tours. Hij stichtte twee kloosters, waaronder een kleine in Milaan waar hij zwervers opving. Sint Martinus stierf in 397 te Candes en wordt gezien als apostel van Frankrijk.

Het verhaal gaat dat hij op een winterdag met zijn paard bij de stadspoort van Amiens aankwam en daar een bedelaar aantrof. Sint Martinus had geen geld bij zich en gaf daarom de helft van zijn mantel aan de verkleumde man. Toen verscheen Christus in zijn droom met de halve geschonken mantel om en zei dat hij de bedelaar was. Dit leidde ertoe dat Sint Maarten zijn leven aan Hem ging wijden.

De symboliek die deze legende als oerbeeld bij je oproept voor een mandalatekening kan velerlei zijn.
Denk bijvoorbeeld eens aan: Iets wegschenken zonder er iets voor terug te verlangen of juist goed kunnen ontvangen, aan dankbaar zijn / aan gezonde voeding / aan sociaal gedrag, aan je stem laten horen en zingen / aan actief naar elkaar leren luisteren of luisteren naar de innerlijke stilte.

Of denk eens aan een thema als je licht op de ander of op een bepaalde situatie laten schijnen, aan mededogen en onzelfzuchtig zijn / aan luisteren naar stilte en naar de taal van je hart, aan een leefgemeenschap en opvanghuis stichten of aan samenleven. 

 

Terug naar de inhoudsopgave