Mandala`s

Wat is een Mandala

Gea Fictoor inspirator van Aan `t Zandpad voor 1 van haar eigen gemaakte Mandala`sMandala is een woord uit het Sanskriet dat kring betekent en waarmee het psychisch centrum van de mens wordt aangeduid. De mandala wordt al eeuwenlang gebruikt als symbool voor heelheid rond een kern als essentie.

In vele culturen en bij verschillende religies maakt de mandala al sinds oeroude tijden deel uit van het spirituele leven. Daardoor zijn ze vrij van tijd en dogma.

De mandala is het meest bekend als meditatievoorstelling in Tibet en India. In deze voorstellingen worden krachten weergegeven die op het centrum werken en die in kleuren en vormen uitgedrukt worden. Over de hele wereld zijn mandala’s te vinden, bijvoorbeeld Tibetaanse zandtapijten, schilderingen, roosvensters in oude kathedralen, bij bepaalde dansvormen, boomringen en bloemen. De bekende psycholoog C.G. Jung heeft de mandala als vorm van creatieve therapie ingezet, omdat het integrerend en helend werkt bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Mandala’s en Mantra’s wat zijn dat

Beide universele en betekenisvolle symbolen worden als oefenmiddel voor spirituele verdieping gebruikt. Het woord mantra betekent bevrijding van denken. Mantra’s zingen of reciteren verbindt het hoofd en het hart met elkaar. Oeroude mantra’s werden tijdens meditaties aan mystici geopenbaard en als initiatie doorgegeven aan leerlingen.
Vormen, klanken en kleuren zijn met elkaar verbonden, wanrt door bepaalde trillings frequenties hebben ze een relatie met elkaar.  Over de hele wereld hebben culturen en religies hun eigen mantra’s. Door het te beoefenen voel je welke mantra op dit moment je het meeste raakt.
Samen bezinnend zingen kan ons door innerlijke klank verbonden, dichter bij elkaar en bij jezelf brengen.

Boek mandala`s & mantra`s geschreven door Gea Fictoor, muziek geschreven en gecomponeerd door Chris FictoorIn ons boek Mandals’en Mantra’s lees je hier meer over. Op de bijgevoegde CD staan mantracomposities die ook in notenschrift in het boek opgenomen staan om zelf te reciteren of samen meerstemmig te zingen.

Mandala’s en Iconen als oerbeeld

Onder het kopje iconen staat een uitgebredere beschrijving over de betekenis van iconen en de werkwijze. Iconen zijn op hout voorgetekende en geschilderde bijbelse voorstellingen. Ze worden ook wel geborduurd of gemaakt van metaal of ivoor.

Maar ook mandala’s, mantra’s, meditatieve wandkleden, fresco’s en muziek worden beschouwd als iconen mits ze onder vergelijkbare omstandigheden zijn gemaakt. Ze hebben allemaal als doel ons stil en verbonden te laten zijn met de alom Aanwezige liefde. Evenals de Tibetaanse boeddhistische mandala’s hebben iconen vaste vormen als uitgangspunt voor meditatie. De geometrische mandala’s zijn een weerslag van de kosmos en hebben vanuit het goddelijk midden naar alle vier de windstreken poorten als ingang. Ook iconen helpen om bij dat stille midden te komen.  Het teken- of schilderproces brengt je dichterbij het heilige. Beide symbolische vormen werken toe naar een proces van heel worden en eenheidsbewustzijn.

Dans om de tijd

Bij het meditatief maken van wandkleden, mandala’s en iconen ervaar ik telkens weer hoe wezenlijk de verbinding is. Gevoelens en gedachten verdiepen zich verder en krijgen telkens opnieuw, als een doorgaand verhaal vorm en inhoud. Tijdens het icoon schilderen bouw je een relatie op met de afgebeelde figuur. Het begrip icoon vertegenwoordigt een idee, werkwijze of beeldvorming. Iconen verwijzen naar een hogere en eeuwige waarheid en worden daarom wel vereert. Bij de Russisch en Grieks orthodoxe liturgie is het beeld en het chanten van gebeden minstens zo belangrijk als het woord.

De personen en voorstellingen op iconen zijn als oerbeeld een mysterie. Het afgebeelde figuur is bedoeld als medium. Iconen maken evenals mandala’s voelbaar en zichtbaar wat onzichtbaar is. Iconen en mandala’s ontstaan doordat de schilder stil en leeg van gedachten een harte verbinding maakt met de kosmische energie. Iedereen kan evenals bij de door monniken vervaardigde Boeddhistische mandala’s delen in deze tot Licht getransformeerde voorstellingen.

Iconen worden gemaakt van natuurlijke aardse materialen. Icoonvoorstellingen worden geschilderd met kleurpigmenten van donker naar licht, van de aarde naar de hemel. Het donker wordt harmonisch verweven in het Licht. De voortekeningen van iconen en haar mysteries werden als inspiratiebron in de oudheid door meesters aan leerlingen overgedragen en worden pas sinds de 17e eeuw als handleiding (podlinniks) doorgegeven. Catacombenkunst met de Egyptische mummieportretten uit de derde en vierde eeuw hebben overeenkomsten met icoonvoorstellingen. Oude iconen uit de 5e en 6e eeuw zijn te vinden in een  klooster in de Sinai woestijn. Ze lijken op de Egyptische dodenmaskers uit de tijd van de farao’s. Deze houten mummieportretten hebben grote ogen met een naar binnen gerichte blik.

elementairTijdens het mandalatekenen kun je je laten inspireren door een icoon. Je gaat een verbinding aan met de afgebeelde persoon of  thema. Zo kunnen icoon voorstellingen en personen als medium, een integraal onderdeel van een intuitieve mandala worden. Het icoon kan onbewust bepaalde associaties bij je oproepen die al tekend naar de oppervlakte komen en in je mandalatekening zo zichtbaar worden gemaakt.

Engelen of de moeder Gods als beeldtaal komen op iconen veel. Al in de vroege oudheid staan moeder-kind voorstellingen symbool voor de hoogste vorm van liefde.Als je voor je mandala een icoonwerktekening als medium kiest, kijk dan wat het tijdens het tekenen bij je oproept. Je kunt ook vooraf met een bepaalde intentie kiezen voor een afbeelding of thema. De moeder Gods voorstelling doen al snel een beroep op je, denk aan een thema als: overgave en vertrouwen, onvoorwaardelijke liefde, lijden en afscheid, aan een invoelend vermogen hebben, aan kind zijn of verwachtingsvol uitzien naar etc. Er valt heel veel over iconenvoorstellingen te vertellen, maar uiteindelijk gaat het evenals bij mandalatekenen en mantra zingen om de beleving, om je eigen spirituele weg en ontwikkeling

het maken van een mandala

De mandala is een symbolische vorm. De cultische mandala’s hebben een eigen bijzondere stijl en veelal vaste motieven als uitgangspunt. Individuele mandala’s kunnen een onbeperkte hoeveelheid motieven en symbolen hebben, omdat ze uitdrukking geven aan de eigen belevingswereld. Deze vorm is bij uitstek geschikt voor het vervaardigen van een mandala- wandkleed. Het maken van een mandala is een bezinnend proces waarbij fantasie en intuitie een grote rol spelen. Een open houding wordt bevorderd door rustgevende muziek en het branden van kaarsen of wierook.

De meditatief vervaardigde mandala wordt zonder patroon vanuit het midden gemaakt. Daaromheen ontstaan impulsief kleuren, patronen of symmetrische vormen. Een mandala gemaakt vanuit het centrum boort de innerlijke energie van de maker aan.

Wie vanaf de buitencirkel naar binnen werkt, is meer gericht op introspectie en het bundelen van gedachten. Een voltooide mandala geeft uitdrukking aan de innerlijke en uiterlijke belevingswereld. Voor het maken van een eigen mandala is geen specifieke handvaardigheid vereist. Er kan worden gewerkt met verschillende creatieve materialen en technieken.

waarom mandala’s maken ?

Het maken van mandala’s is niet alleen een plezierige bezigheid, het kan ook helend werken. Door je mandala als spiegel te gebruiken ontdek en ontwikkel je jezelf. Met behulp van wat er in de literatuur bekend is over symboliek van kleuren, vormen en getallen kan je de eigen mandala analyseren.

Ook het creatieve proces zèlf kan helpen bij het verwerken van bepaalde ervaringen of gevoelens. Naast het ontdekken van wezenlijke behoeften en het verwerken van emoties kan het maken van een mandala ook verborgen energiebronnen in de maker opsporen en aanboren. Als men over een langere periode zijn mandala’s gaat duiden, dan kan de verandering en persoonlijke groei die ermee gepaard gaat te zien zijn.